اعضای تیم

رییس هیئت مدیره
ساجد راست‌بین
دکتری مرمت شهری و احیای بافت تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان.
sajed.rastbin@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
عضو هیئت مدیره
ماجد راستبین
کارشناسی مهندسی عمران _ عمران، دانشگاه آزاد اسلامی.
majed.rastbin@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
عضو علی البدل
Mohammad Hamed Matapour Armanshahrمحمدحامد متاع‌پور
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
matapour@armanshahr.ir
mhamedm@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مشاور عالی
مصطفی بهزادفر
استاد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران.
behzadfar@iust.ac.ir
نمایش رزومه
دانلود رزومه
مدیر طرح جامع و تفصیلی
حسین کریمی
کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
karimi.hossein1358@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
اعضا تیم طرح جامع و تفصیلی
مسعود حسنی
دکتری زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه هنر تهران.
armanshahr.moshahver@gmail.com
سیروس حدیدی
کارشناس جغرافیا، دانشگاه اصفهان.
info@armanshahr.ir
مهدی سعیدی
دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
mehdisaidi@arch.iust.ac.ir
نمایش رزمهدانلود رزومه
حسین فرهادی
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.
Farhadi.khah@ut.ac.ir
نمایش رزومهدانلود رزومه
سیده فائزه موسوی
کارشناسی ارشد شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران.
f.musavi@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
نازنین حسین‌پور
کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره).
N.Hoseinpour95@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
اعضا تیم طراحی شهری
علیرضا بهادری
دکتری شهرسازی، دانشگله تربیت مدرس.
abahadori1355@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مریم علیپور اصفهانی
کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان.
Maryam.alipouresfahani@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
گلاله مهرآرا
کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی.
golaleh.mehrara@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
اعضا تیم آتلیه نما و منظر شهری
فرناز عظیمی نیا
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
farnaz.bgol64@yahoo.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
یاسمن سلیمانی
کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه هنر و معماری پارس تهران
Fanos_74@yahoo.co
نمایش رزومهدانلود رزومه
نرگس رضایی
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنراسلامی تبریز.
nrezaie1800@yahoo.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مدیر آتلیه بازآفرینی شهری
ساجد راست‌بین
دکتری مرمت شهری و احیای بافت تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان.
sajed.rastbin@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
عضو تیم آتلیه بازآفرینی شهری
عبدالرضا عزیزي فرد
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
Reza.azizifard58 @gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مدیر آتلیه معماری
مهدی خاکزند
دکتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران.
mehdi.khakzand@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
اعضای تیم آتلیه معماری
هنری آگامالیان
کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه ملی ایران.
سید حسین اسدی خوانساری
کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه تهران.
info@armanshahr.ir
سمیه جمالی
کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان.
cms_jamali@yahoo.com
نمایش رزومه
دانلود رزومه
نیکی دانش‌پرور
کارشناسی معماری، دانشگاه سوره.
n.daneshparvar@gmail.com
نمایش رزومه
مهسا اعرابی
کارشناسی ارشد معماری گرایش مسکن، دانشگاه هنر و معماری پارس.
mona.mahbuxt@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
منا غلام نژاد
کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
mona.gholamnezhad@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
پریسا دانشی
کارشناسی معماری، دانشگاه هنر تهران.
Parisa.daneshi@yahoo.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مدیر آتلیه سازه و سیویل
محمدباقر سهرابی
دکتری تخصصی مهندسی سازه، دانشگاه تربیت مدرس.
mbs_haghighat@yahoo.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
اعضای تیم آتلیه سازه و سیویل
میثم پوررجب
کارشناسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
meysam.civilen@gmail.com
نمایش رزومه
دانلود رزومه
حمید فرجادی
لیسانس مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی.
h.farjadi@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مریم حمیدیان
کارشناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تهران.
m.hamidian.civ@gmail.com
سعید ابراهیم‌پور
کارشناسی ارشد عمران ـ سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه تهران.
S.ebrahimpoor@Ut.ac.ir
نمایش رزومهدانلود رزومه
ماجد راستبین
کارشناسی مهندسی عمران _ عمران، دانشگاه آزاد اسلامی.
majed.rastbin@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
محمود قنبری
کارشناسی مهندسی معماری، موسسه آموزش عالی کمال الملک نوشهر.
armanshahr.moshaver@gmail.com
ساسان چشم پیام
کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.
armanshahr.moshaver@gmail.com
سینا بنی اسدی
کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران- عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشگاهی فومن و شفت.
armanshahr.moshaver@gmail.com
هادی قاسمی تازه آباد
کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران-عمران، موسسه آموزش عالی کوثر.
armanshahr.moshaver@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
میرعباس موسوی
کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز.
armanshahr.moshaver@gmail.com
مدیر آتلیه نقشه‌برداری
اصغر کرمی
کارشناسی مهندسی عمران- نقشه‌برداری، دانشگاه آزاد اسلامی.
asgharkarami148@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
عضو تیم آتلیه نقشه‌برداری
وحید کرامت‌خواه
کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی.
armanshahr.moshaver@gmail.com
مدیر آتلیه تأسیسات مکانیکی
علیرضا یزدانی
کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه فنی تهران.
alirezayazdani6614@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
عضو تیم آتلیه تأسیسات مکانیکی
غلامرضا طلاکوبی
کارشناسی مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان، دانشگاه خواجه نصیر طوسی.
info@armanshahr.ir
مدیر آتلیه تأسیسات برقی
محمدرضا فروزان نسب
دانشجوی دکتری مهندسی برق _ قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
نمایش رزومهدانلود رزومه
اعضای تیم آتلیه تأسیسات برقی
نواب جهانگیری
کارشناسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
navab.j@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
احمد حیدری
کارشناسی ارشد مهندسی برق -قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک‌تهران). Heidary.ahmad@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
حمیدرضا روحانی
کارشناسی مهندسی تأسیسات برقی ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
info@armanshahr.ir
عضو تیم آتلیه حمل و نقل
مهرداد غلامی
دکترای تخصصی مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه تهران.
m.gholami.sh@ut.ac.ir
نمایش رزومهدانلود رزومه
علوم اجتماعی
شبنم هاشمی
کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران.
Shphashemi@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
اعضای گروه علوم اجتماعی
سمیه جلیلی صدرآباد
کارشناسی ارشد شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
somayehjalili2012@gmail.com
نمایش رزومه
دانلود رزومه
مریم مرتضی
کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
maria_m626@yahoo.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مدیر آتلیه اقتصاد
علی حیات‌نیا
دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد شهری– منطقه‌ای، دانشگاه رازی.
alihayatnia@gmail.com
نمایش رزومه دانلود رزومه
اعضا تیم اقتصاد
پویا سودمند
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت بهره‌وری و سیستم، دانشگاه امیرکبیر تهران.
Pouya.soudmand@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
فواد فعله‌گری
کارشناس مهندسی صنایع- تولید صنعتی، دانشگاه کردستان.
foadfelegary@gmail.com
سید پیمان اسدی
دکتری علوم اقتصادی پولی و بین الملل، دانشگاه مازندران.
Peymman.asadi@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
فاطمه حجازی
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی.
نمایش رزومهدانلود رزومه
روح اله نظری
دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
rnazari2004@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مدیر هوش مصنوعی و IT
Mohammad Hamed Matapour Armanshahrمحمد حامدمتاع‌پور
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر _ گرایش، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
m.hamed.m@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مدیر محیط زیست
هیرسا طاهری
دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران.
hrstaheri@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مدیر کنترل پروژه
وریا زارعی
فوق لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
vorya.z@gmail.com
نمایش رزومهدانلود رزومه
مدیر داخلی
مریم مرتضی
کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
maria_m626@yahoo.com
نمایش رزومهدانلود رزومه