دکتر مهرداد غلامی شه‌بندی

عضو تیم حمل و نقل

m.gholami.sh@ut.ac.ir

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• دکتری تخصصی مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه تهران (1391-1398)
• کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه تهران (1389-1391)
سوابق شغلی:
• مشاور ترافیکی و ناظر علمی
• مدیر گروه ارزیابی‌های اقتصادی
• معاون فنی (مهندسین مشاور آتیه‌ساز شرق)
• مدیر بخش حمل‌ونقل و ترافیک