********زمان ثبت نام در مسابقه تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تمدید گردید.********

برنامه زمانبندی مسابقه را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. لازم به ذکر است با توجه به شرایط ممکن است تاریخ‌های ذکر شده تمدید گردد که از طریق armanshahr.ir و کانال تلگرام مسابقه به اطلاع عموم خواهد رسید.

********زمان تحویل طرح تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ تمدید گردید.********