کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
alirezayazdani6614@gmail.com
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه فنی تهران.
مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور.
سوابق حرفه‌ای:
بازنگری طرح تفصیلی، بازبینی و تکمیل طرح آماده‌سازی فاز یک، تدوین طرح آماده‌سازی فاز دو، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه) محدوده 550 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی ری
طراحي خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژهای فاضلاب شهر بابلسر-استان مازندران (فاز دوم)
طراحي خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژهای فاضلاب شهر دزفول-استان خوزستان (فاز دوم)
طراحي خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژهای فاضلاب شهر اهواز-استان خوزستان (فاز دوم)
طراحي خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژهای فاضلاب شهر کیش (فاز اول و دوم)
طراحي خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژهای فاضلاب تصفیه خانه شیرینو-عسلویه (فاز اول و دوم)