مهندس وریا زارعی

مدیر کنترل پروژه

vorya.z@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران. (1387-1389)
• کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان (1382-1386)
سوابق حرفه‌ای:
• کنسانتره سنگ آهن سنگان، شرکت پیمانکاری کیسون.
• طراحی و احداث انبارهای فاز 22 و 24، آب شیرین کن، تصفیه خانه، کمپ و …، شرکت ساختمانی حصرفضا.
• پروژه احداث پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، شرکت مشارکت تهران جنوب- بینا.