مهندس رضا عزیزی فرد

اعضای تیم آتلیه بازآفرینی شهری

Reza.azizifard58 @gmail.com
سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
کارشناس ارشد جفرافیا، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
سوابق حرفه‌ای:
– بازآفرینی و تدوین سند توسعه مشارکتی یکی از محلات شهر زاهدان قاسم‌آباد) (1397-1398)
– دفتر بافت فرسوده ناحیه یک منطقه 17 (1394-1395)
– دفتر تسهیلگری خدمات نوسازي بافت فرسوده محله هاي بازار و سیروس (1393- 1394)
– طرح امکان سنجی شهرک تفریحی/ توریستی بندر درگهان (جزیره قشم) (1392)
– طرح جامع و تفصیلی شهر خواف (خراسان رضوي) (1392-1393)
– ساماندهی فضایی – کالبدي سکونتگاه‌هاي روستایی بخش مرکزي شهرستان پلدختر (1391-1392)
– توانمندسازي سکونتگاه‌هاي غیر رسمی شهر گلستان (شهرستان بهارستان از توابع استان تهران) (1391)