مهندس ماجد راست‌بین

عضو هیئت مدیره
و عضو تیم سیویل

majed.rastbin@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی مهندسی عمران _ عمران – دانشگاه آزاد اسلامی (1381- 1385)
سوابق حرفه‌ای:
• شرائط عمومی پیمانها: شناخت کامل شرائط عمومی انواع پیمانها و بخشنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی
• فهرست بهای ابنیه: تسلط بر فصول و ردیفهای فهرست ابنیه و توانایی برآورد دقیق پروژه
• سایر فهارس بها (تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، راه و باند و…): آشنایی کافی با فصول و نحوه استفاده از ردیفها در برآورد
• صورت وضعیت و تعدیل: تسلط کامل بر تهیه صورت وضعیت و تعدیل پروژه‌ها، دستور کار، صورت مجالس احجام
• متره و آنالیز قیمت: تسلط کامل بر متره انواع پروژه‌ها، آنالیز قیمت ردیفهای فهرست، آیتم‌های ستاره‌دار و قیمت جدید
• فهارس صنعت نفت و گاز: آشنایی با فهارس بها، شرائط عمومی پیمان کارهای صنعت نفت و تعدیل پیمانهای صنعت نفت
• طراحی سازه: طراحی سازه‌های فلزی، بتنی و سوله با انواع سیستم سازه‌ای و سقف، با استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط
• آیین‌نامه‌های طراحی: تسلط کافی بر مباحث مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه‌های اتصالات، جوشکاری و…
• طراحی صنعت نفت: آشنایی با آیین نامه طراحی لرزه‌ای تاسیسات صنعت نفت و استانداردهاي صنعت نفت ايران IPS
• نقشه های اجرایی: توانایی تهیه نقشه‌های اجرایی سازه، و آشنایی کامل با نقشه‌های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی