مهندس میثم پوررجب

عضو تیم سیویل

meysam.civilen@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی عمران_ عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان (1381-1385)
سوابق شغلی:
• مدیر سیویل
• مدیر فنی و رییس دفتر فنی
• مدیر ابنیه و کارشناس دفتر فنی
• مدیر طراحی سازه و معماری
• کارشناس متره برآورد