مهندس نازنین حسین‌پور

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره).
کارشناسی شهرسازی، دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا.
سوابق حرفه‌ای:
پروژه طرح جامع سه بعدی صفین کیش، کارشناس برنامه ریزی. (شرکت آرمانشهر)
پروژه منظر قشم، کارشناس برنامه ریزی. (شرکت آرمانشهر)
پروژه امکان‌سنجی کوره‌های آجرپزی منطقه 19، کارشناس برنامه ریزی. (شرکت آرمانشهر)
طرح مسکن اقدام ملی پاکدشت، رباط کریم، اسلامشهر، کارشناس برنامه ریزی. (شرکت آرمانشهر)
تجارب علمی:
تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری با موضوع “طراحی بلوار پرستار ملایر با رویکرد طراحی مشارکتی”
تدوین پایان نامه معماری با موضوع “طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی”
تدوین مقاله با عنوان مقایسه کیفیت محورهای پیاده با استفاده از شاخص کیفیت محیطی پیاده (PEQI)
تهیه طرح توسعه راهبردی (CDS) شهر تاکستان قزوین
تدوین پایان نامه با موضوع اصول طراحی محورهای پیاده و ویژگی های پیاده محور(محور منظریه فردیس کرج)
تدوین پایان نامه با موضوع سنجش کیفیت محیط (نمونه موردی: خیابان هرمزان تهران)
طرح آماده سازی و تفکیک شهرک مسکونی منطقه 22 تهران (انتهای همت)
طراحی و سه بعدی سازی کتابخانه و فرهنگسرا توسط نرم افزار Revit و Lumion .
بازطراحی مرکز محله ایرانشهر قزوین
بازطراحی خیابان صیاد شیرازی استان قزوین