مهندس نرگس رضایی

اعضا تیم آتلیه نما و منظر شهری

nrezaie1800@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنراسلامی تبریز.
کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه هنراسلامی تبریز.
سوابق حرفه‌ای:
طراحی پهنه صنعتی شمس‌آبادقم
طراحی و ساماندهی بخشی از روددره فرحزاد به منظورارتقا گردشگری با رویکرد بایوفیلیک
طراحی خیابان امام خمینی تبریز حدفاصل میدان ساعت تا میدان قونقا
طراحی مجموعه ورزشی- فرهنگی هفت تیر، قرچک ورامین
طراحی نمایشگاه چند منظوره ، قرچک ورامین
طراحی ویلای نمک آبرود، مازندران
طراحی ویلای نور، مازندران
فعالیت در نشریه طرح دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
عضو انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز