دکتر موسی پژوهان

عضو تیم آتلیه طرح جامع و تفصیلی
Pajoohan82@gmail.com
سوابق تحصیلی:
دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
لیسانس کارتوگرافی و GIS دانشگاه تهران
سوابق حرفه‌ای:
– مدیر پروژه پیاده راه سازی خیابان شکوفه با رویکرد خیابان کامل(Complete Street)، کارفرما: شهرداری منطقه14 در سال 1399
– مدیر پروژه تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه پهنه شمالی (سکونتگاه غیر رسمی) شهر زاهدان، همکاری با مهندسین مشاور آرمانشهر، استان سیستان و بلوچستان، کارفرما: شهرداری زاهدان در سال 1399
– مدیر پروژه تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی 5 ساله شهر آسارا، استان البرز،کارفرما: شهرداری آسارا در سال 1399
– مدیر پروژه تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی 5 ساله شهر سرداران، استان خوزستان، کارفرما: شهرداری سرداران در سال 1399
– مدیر پروژه طرح هادی بازنگری روستای خیرآباد بنیاد مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد کارفرما: بنياد مسكن استان كهگيلويه وبويراحمد در سال 1399
– مدیر پروژه طرح هادی بازنگری روستای آرو بنیاد مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد کارفرما: بنياد مسكن استان كهگيلويه وبويراحمد در سال 1399
– مدیر پروژه طرح هادی بازنگری روستای آبچیرک بنیاد مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد کارفرما: بنياد مسكن استان كهگيلويه وبويراحمد در سال 1399
– مدیر پروژه طرح هادی بازنگری روستای باغ انار بنیاد مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد کارفرما: بنياد مسكن استان كهگيلويه وبويراحمد در سال 1399
– مدیر پروژه مکان یابی برای انتقال بازار پروتئین میدان بهمن در منطقه 16 شهرداری تهران با استفاده از GIS ، کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال 1398
– مدیر اجرایی پروژه تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی 5 ساله شهرداری شهریار، استان تهران، کارفرما: شهرداری شهریار در سال 1398
– مدیر علمی طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش گیان شهرستان نهاوند استان همدان، کارفرما: بنياد مسكن استان همدان در سال 1398
– مدیر بخش برنامه ریزی شهری پروژه ملی استقرار نظام مکانیابی و تخصیص مدارس بر اساس آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی با استفاده از GIS با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، کارفرما: سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور در سال 1398
– مدیر پروژه تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی 5 ساله شهر بناب، استان آذربایجان شرقی، کارفرما: شهرداری بناب در سال 1397
– مدیر پروژه بازنگری طرح جامع و تفصیلی شهر جدید علوی، استان هرمزگان، کارفرما: شرکت عمران شهر جدید علوی در سال 1397
– مدیر تهیه و نظارت بر روند اجرای دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک (CFC) و نیز دستورالعمل مکان یابی و احداث اتاق های مادر و کودک در فضاهای عمومی شهر در شهرداری های ایران با همکاری یونیسف ایران از 1396 تا کنون.
– مدیر پروژه تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی 5 ساله شهر سی سخت، استان کهگیلویه و بویراحمد، کارفرما: شهرداری سی سخت در سال 1396
– مدیر پروژه طرح جامع و تفصیلی شهر گندمان در سال 1393 ، استان چهارمحال و بختیاری، کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، همکاری با مهندسین مشاور آبادگران عصر نو
– مدیر پروژه طرح جامع و تفصیلی شهر شلمزار در سال 1392 ، استان چهارمحال و بختیاری، کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، همکاری با مهندسین مشاور آبادگران عصر نو
– مدیر اجرایی پروژه تهیه اطلس گردشگری استان تهران در سال 1392، کارفرما: معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
– مدیر پروژه طرح جامع و تفصیلی شهر سوق در سال 1391 ، استان کهگیلویه و بویراحمد، کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد ، همکاری با مهندسین مشاور پرچین پارت
– مدیر پروژه طرح تفصیلی شهر چرام در سال 1389 ، استان کهگیلویه و بویراحمد، کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد ، همکاری با مهندسین مشاور پرچین پارت
و …
عضویت در مجامع علمی و تخصصی:
داور مجله Environmental educations research از پایگاه علمی Taylor &Francis
داور مجله Environment, Development and Sustainability از پایگاه علمی Springer
عضو هیات تحریریه، مشاور علمی و داور مقالات فصلنامه شهرسازی- معماری آبادی در مرکز مطالعاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (از سال 1387 تا 1392)
عضو هيئت داوران مجله علمي-پژوهشي آرمانشهر (مجله معماري،‌طراحي و برنامه ريزي شهري) (از سال 1389 تاکنون)
عضو هيئت داوران مجله پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران از سال 1392 تاکنون
عضو هيئت داوران مجله گردشگری شهری، دانشگاه تهران از سال 1394 تاکنون
عضو هيئت داوران مجله مطالعات شهری، دانشگاه کردستان از سال 1395 تاکنون
عضو هيئت داوران مجله شهر پایدار، انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران از سال 1393 تاکنون
تالیف و ترجمه:
تالیف کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتقای کیفی و فضایی میادین محلی نارمک، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال 1399
ترجمه کتاب شهرهای هوشمند؛ چشم اندازی جهانی از انتشارات Technology Public انگلستان، انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 1399