مهندس منا غلام نژاد

اعضای تیم آتلیه معماری
mona.gholamnezhad@gmail.com
سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
سوابق حرفه‌ای:
• فاز 2 نقشه های ایستگاه راه آهن شیراز، ایستگاه راه آهن آباده، ساختمان اصلی و سردر ورودی ایستگاه راه آهن گرمسار
• فاز 2نقشه های سایبان و زیرگذر (گالری) ایستگاه جوانمرد قصاب
• 3D ساختمان اصلی ایستگاه راه آهن گرمسار و ایستگاه راه آهن شیراز
• فاز 1و فاز2 ساختمان ایستگاه تبادلی ورامین
• فاز 1 نقشه های ساختمان اصلی و سایبان قرچک، ایستگاه امام زاده، ایستگاه ری
• فاز 2 پروژه گل گهر (ساختمان اصلی-اداری-انبار-شن گیری و….)
• فاز 2 ساختمان مرکز فرمان کرج
• فاز 2 ورزشی و اداری ورامین
• فاز 2 ساختمان مسافربری ایستگاه قم
• فاز 1 و فاز 2 ایستگاه راه آهن بوشهر
• فاز2کلیه نقشه های پایانه شیراز
• فاز2 نقشه های ساختمان اداری و سایت دیدی فارم
• فاز2 سایت شماره 1و2 و ساختمانهای پروژه NGL
• فاز2استخر شهرداری منطقه 22
• 3D مسجد بنی هاشم
• 3D استخر شهرداری منطقه22