دکتر مهدی سعیدی

عضو تیم آتلیه طرح جامع و تفصیلی
mehdisaidi@arch.iust.ac.ir
سوابق تحصیلی:
پژوهشگر دکترای تخصصی شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
طرح های پژوهشی- دانشگاهی -مطالعاتی:
– بررسی زمینه‌های استقرار استارتاپ‌ها در شهر تهران: بررسی موردی: منطقه 17 شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سال 1398
– ساماندهی مسیل باختر واقع در منطقه هشت شهر تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سال 1398
– برنامه توسعه راهبردی هوشمند شهر جدید هشتگرد: معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، سال 1398
– طرح توسعه کالبدی دانشگاه علم و صنعت ایران: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1398
– مکانیابی پایانه‌های مسافربری غیرمتمرکز برون شهری تهران: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1396
– چارچوب طراحی شهری کلانشهر مشهد: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1395
– ساماندهی و طراحی فضاهای شهری جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مورد مطالعه: سبز راه ناحیه ای گاومیشی منطقه 6 تهران)، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، سال 1395
مقالات منتشر شده:
– رویکرد برنامه‌ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی،
– سنجش گسترش کالبدی شهر دانسفهان و ارائه سازمان فضایی پیشنهادی در راستای گسترش آتی شهر،
– سنجش کیفیت‌های محیطی در دروازه شهر و اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای،
– نقش مدیریت محلی در دستیابی به محله پایدار براساس شاخص های اجتماعی (محله آقاجانی بیگ شهر همدان)،
– راهبردها و الگوهای طراحی شهری در فضای دروازه ورودی و خروجی شهر،
– تحلیل و پهنه بندی فضایی وضعیت استقرار نواحی روستایی مرزی با تاکید بر اصول پدافندغیرعامل(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مریوان)،
– تحلیل عوامل موثر بر برند مقصد گردشگری مریوان،
– An Investigation of the Factors effective on the Normativity of Citizens’ Behavioral Patterns (در دست بررسی),
– تهیه پایگاه اطلاعات جغرافیایی برای شبکه آب و فاضلاب نواحی روستایی،
– سنجش و ارتقاء کیفیت های نمایانگر کارکردی- اجتماعی دروازه های ورودی و خروجی شهر در راستای توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر بانه)،
– تحلیل میزان رضایتمندی متاثر از شاخص¬های زیست محیطی سبزراه محله‌ای (مطالعه موردی: سبزراه محله نظامی گنجوی شهر تهران)،
– Evaluating Bus Rapid Transit (BRT) line three in Tehran with international standards and providing solutions to improve it,
– بررسی و تحلیل اثرات اقلیمی بر مسکن شهری با تأکید بر بهینه‌سازی مصرف انرژی،
– نگاهی بر بازخوانی میراث صنعتی و نقش آنها در پایداری شهری،
جایزه‌ها و افتخارات بنیاد ملی نخبگان کشور:
– برگزیده جایزه نظام وظیفه تخصصی (طرح جایگزین خدمت).
– برگزیده جایزه شهید تهرانی مقدم (به دلیل اشتغال به تحصیل استفاده نشد).
– برگزیده جایزه بورس دکتری شهید احدی بنیاد ملی نخبگان کشور.
– دانشجوی برتر بنیاد ملی نخبگان در سال 1395
– دانشجوی برتر بنیاد ملی نخبگان در سال 1396
– دانشجوی برتر بنیاد ملی نخبگان در سال 1397
– دانشجوی برتر بنیاد ملی نخبگان در سال 1398
طرح های پژوهشی- دانشگاهی -مطالعاتی:
بررسی زمینه‌های استقرار استارتاپ‌ها در شهر تهران: بررسی موردی: منطقه 17 شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سال 1398.
ساماندهی مسیل باختر واقع در منطقه هشت شهر تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سال 1398،
برنامه توسعه راهبردی هوشمند شهر جدید هشتگرد: معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، سال 1398،
طرح توسعه کالبدی دانشگاه علم و صنعت ایران: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1398،
مکانیابی پایانه‌های مسافربری غیرمتمرکز برون شهری تهران: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1396