مهندس پویا محمودی کردستانی

مدیر حمل و نقل

kurdistani.pouya@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری، دانشگاه پیام نور تهران. (1391-1393)
• کارشناسی عمران-ترافیک، دانشگاه آزاد سنندج. (1384-1388)
سوابق حرفه‌ای:
• طرح جامع شهرسازی بندرلنگه
• طرح جامع شهرسازی سراوان
• خدمات مطالعات ترافیک در سطح منطقه 4 تهران
• خدمات مطالعات ترافیک در سطح منطقه 20 تهران
• مطالعات ساماندهی خطوط تاکسی شهر سنندج
• شبیه‌سازی ترافیکی محدوده تونل انقلاب سنندج
• طراحی هندسی شبکه ارتباطی و دسترسی خیابان فردوسی شهر قم
• مطالعات طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه‌آهن کرج
• مطالعات طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه‌آهن یزد
• مطالعات طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه‌آهن کرمان
• مطالعات طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه‌آهن بافق