دکتر پیام محمودی کردستانی

مدیر عامل

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• دانشجوی دکتری شهرسازی- دانشگاه هنر تهران (1394- تاکنون)
• کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری – دانشگاه علم و صنعت ایران (1384- 1388)
• کارشناسی مهندسی عمران – دانشگاه کردستان ( 1384)
سوابق حرفه‌ای:
• پیاده‌راه‌سازی تهران تاریخی (حصار ناصری).
• طراحی نمای جداره بزرگراه امام علی (ع) تهران.
• مدیریت طرح‌های موضعی و موضوعی شهرداری تهران.
• طراحی شهری بزرگراه امام علی (ع) تهران.
• طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شمال خیابان فروغی اصفهان .
• طرح منظر شهری محله 7 خزانه بخارایی تهران.
سوابق آموزشی وپژوهشی:
• الگوی چارچوب طراحی شهری کلانشهر مشهد .
• تبیین الزامات پدافند غیرعامل در پردازه‌های آماده‌سازی زمین .
• الگوی شهرسازی ایرانی ـ اسلامی کلانشهر مشهد.
• مطالعات جامع مرز رسمی باشماق مریوان.
• تدریس در دانشگاه کردستان.(1389 تا کنون)
مقالات منتشر شده:
• محمودی کردستانی، پیام (1394) “برنامه‌ریزی راهبردی بزرگراه امام علی تهران با رویکرد بازتعریف محلات منسجم پیرامونی” همایش بین‌المللی عمران، معماری و زیرساخت‌های شهری، تبریز.
• محمودی کردستانی، پیام (1394) “راهبردهای برنامه‌ریزی کالبدی ـ فضایی مرز رسمی باشماق” اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران، شیراز.
• محمودی کردستانی، پیام (1389) “بررسی تاثیر ضوابط پهنه‌بندی طرح تفصیلی تهران بر منظر شهری محلات بافت فرسوده ـ نمونه موردی: محله خزانه بخارایی منطقه 16 تهران” همایش ملی منظر شهری، تهران
• محمودی کردستانی، پیام و مصطفی بهزادفر (1388) “هنجارهای کیفی طراحی فضاهای شهری مردم مدار (آزادی مدار)”مجله آرمانشهر، تهران.