دکتر هیرسا طاهری

مدیر محیط زیست
hrstaheri@gmail.com
سوابق تحصیلی:
• دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران.
• کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران .
• کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست، دانشگاه تهران.
سوابق حرفه‌ای:
• مدیر بخش GIS در انواع طرح های جامع، تفصیلی، ناحیه، مكانيابي پهنه مسكوني و بافت فرسوده شهرهای مختلف ازجمله لواسان، نصیرشهر، صالحیه، بستان آباد، آشخانه و …. ، مهندسین مشاور آمایش محیط
• ارزابی اثرات محیط زیست پتروشیمی خاتم، گندله و کنسانتره سیرجان، مجتمع خدمات رفاهي کرمانشاه، كارخانه فولاد بردسير، تدوين برنامه مدیريت جامع زیست محیطی(EMP) وسیستم مدیریت زیست محیطی(ٍEMS)كارخانه توليد لوله هاي مسي بابک مس ایرانیان، شرکت مشاور پیرامون.
• ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح بهسازي روددره های تهران، ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح بزرگراه سعيدآباد، مهندسین مشاور اردام.
• پیاده‌راه‌سازی تهران تاریخی (حصار ناصری). مهندسین مشاور آرمانشهر.
•طراحی نمای جداره بزرگراه امام علی (ع) تهران. مهندسین مشاور آرمانشهر.
• مدیریت طرح‌های موضعی و موضوعی شهرداری تهران . مهندسین مشاور آرمانشهر.