مهندس حمید فرجادی

عضو تیم سیویل

h.farjadi@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی. (1384-1388)
سوابق شغلی:
• مدیر پروژه
• مدیر طراحی
• رییس دفتر فنی