مهندس کاوه عین‌الهی

مدیر طراحی شهری

کارشناس ارشد – طراحی شهری

kaveh.einollahi@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناس ارشد – طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی (1391)
• کارشناسی شهرسازی، دانشگاه گیلان (1388)
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• دارای بیش از 5 مقاله علمی_ پژوهشی چاپ شده
• عضو گروه پژوهش کتاب تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران
• کسب رتبه 1 کشوری در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال1389
سوابق شغلی:
• مشاور شهری
• مشاور سازمان زیباسازی
• مدیر اجرایی
• مدیر پروژه
• مسئول طراحی شهری
• کارشناس طراحی شهری