دکتر جهانشاه پاکزاد

مشاور عالی

drpakzad@yahoo.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• دکترای مهندسی شهرسازی (طراحی شهری)، دانشگاه هانور، آلمان
• کارشناسی ارشد پیوسته معماری/شهرسازی (طراحی شهری)، دانشگاه هانور، آلمان
سوابق آموزشی و پژوهشی:
• برنده جایزه بین‌المللی کتاب برتر در حوزه شهرسازی از بنیاد UN-HABITAT سازمان ملل، به خاطر کتاب‌های تاریخ شهرو شهرنشینی در اروپا و تاریخ شهرو شهرنشینی در ایران (1390)
• برنده جایزه کتاب برتر سال در حوزه شهرسازی از شهرداری تهران در جشنواره خلاقیت و نوآوری به خاطر مجموعه کتاب سیراندیشه‌ها در شهرسازی (1390)
• پژوهشگر برتر سال دانشگاه شهید بهشتی (1389-1390)
• پیشکسوت برتر در حوزه دانش نظری شهرسازی (1388)
• عضو هیأت تحریریه نشریه علمی ـ پژوهشی مطالعات شهری دانشگاه کردستان
• عضو هیأت تحریریه نشریه بین المللی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
• عضو هیأت تحریریه نشریه علمی ـ پژوهشی آرمانشهر
• عضو شورای راهبری پروژه های معماری و شهرسازی دانشگاه فنی برلین در ارتباط با ایران پذیرش اختراع (1) در جشنواره منطقه‌اي اختراعات کشور
• دارای بیش از 100 مقاله علمی_ پژوهشی چاپ شده
• دارای بیش از 10 تألیف و ترجمه کتاب.
سوابق شغلی:
• استاد و عضو هیأت علمی دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
• مسئول راه اندازی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های مازندران (1380) و گیلان (1383)
• مشاور عالی در شرکت مهندسین مشاور آرمانشهر
• مدیر پروژه