مهندس نیکی دانش‌پرور

عضو تیم معماری

n.daneshparvar@gmail.com

19- 44821018- 021
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی معماری، دانشگاه سوره. (1381-1385)