مهندس آرزو خلیلی

اعضا تیم طراحی شهری
Arezukhalili.s@gmail.com
سوابق تحصیلی:
• کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه کردستان.
• کارشناسی ناپیوسته معماری، دانشگاه غیرانتفاعی رسام
سوابق حرفه‌ای:
– طراحی پروژه پیاده‌رو سازی خیابان مولوی- فاز1 و فاز2
– امکانسنجی اراضی تهرانسر
– طراحی داخلی لابی و سالنهای سینمایی پردیس سینمایی لار- استان فارس
– تهیه طرح ساماندهی و گذربندی اراضی حاشیهای شهر بانه- کارفرما: راه و شهرسازی استان کردستان
– همکاری در تهیه طرح تفصیلی شهر واجارگاه- استان گیلان
– همکاری در تهیه طرح جامع
-همکاری در پژوهش نقش‌نگاره‌های طاق بستان
سوابق پژوهشی:
– دایرکتور دپارتمان مطالعات شهری- موسسه میان رشتهای |IDO (Interdisciplinary Design Organization)
– جایگاه برندینگ شهری در طرحهای توسعه شهری؛ چالشی میان هویت درونی و برونی شهر تهران
– پژوهشگر در زمینه ارتباط هوش مصنوعی در بازآفرینی محلات شهری