مهندس محمدمهدی عابدی

مدیر آتلیه نما و منظر شهری

mmabedi@hotmail.com

19- 44821018- 021

کارشناس ارشد طراحی شهری
سوابق تحصیلی:
• کارشناس ارشد طراحی شهری، هنر اسلامی تبریز(1388-1390)
• کارشناسی شهرسازی، دانشگاه گیلان (1384-1388)
پست‌ها و عضویت‌های علمی، حرفه‌ای:
عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه 4 شهرداری تهران.
منتور رویداد استارت‌آپی هکاتون شهر هوشمند، شتابدهنده دیموند.
منتور اولین رویداد استارت‌آپی تخصصی معماری و شهرسازی کشور، شتابدهنده کارو.
مدرس دانشگاه علمی-کاربردی سوانج طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه 22 شهرداری تهران.
عضو کمیته آموزش گروه شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان تهران.
عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه 19 شهرداری تهران.
مشاور عالی شهردار شهر تاریخی نراق در امور شهرسازی و طراحی‌شهری.
مشاور جناب آقای مهندس محمدمهدی تندگویان عضو و رئیس محترم کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران.
بازرس اصلی هیئت مدیره انجمن طراحان شهری ایران.
عضو جامعه مهندسان شهرساز.
عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه 2 شهرداری تهران.
کارشناس‌ارشد طراحی‌شهری و مدیر پروژه در مهندسین مشاور آرمانشهر.
عضویت در کارگروه تخصصی ارتقاء کیفیت منظر شهری خیابان پیروزی با رویکرد مشارکتی.
عضویت در کارگروه تخصصی بررسی پروژه‌های سند راهبردی آمایش و توسعه بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران.
مدیر دبیرخانه مدیریت بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. (عاملیت چهارم-مهندسین مشاور طراحان راهوندشهر).
دبیرعلمی سمینار و کارگاه آموزشی سه روزه “طراحی شهری پایدار-طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت”-‌ دانشگاه شهید بهشتی، 9 لغایت 11 اردیبهشت.
عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
کارشناس طراحی شهری شرکت طراحان راهوندشهر.
مدرس گروه معماری دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر.
عضو بنیاد نخبگان جمهوری اسلامی ایران.
عضو انجمن طراحان شهری ایران و مسئول کارگروه اساتید جوان.
کارشناس طراحی شهری شرکت طرح و کاوش پاسارگاد.
فعالیت‌های حرفه‌ای:
تدوین ضوابط محورهای مروارید و امیرکبیر کیش، کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر، سمت: مدیر پروژه.
برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهر قشم، کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر، سمت: مدیر پروژه.
تدوین ضوابط نماهای ساختمانی برای بناهای شاخص شهر تهران، کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر سمت: مدیر پروژه.
طراحی شهری شهرک میرمهنای جزیره کیش-کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر، سمت: مدیر پروژه.
تهیه طرح توجیهی منطقه ویژه اقتصادی پارسیلون خرم آباد، کارفرما: شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، مشاور: مهندسین مشاور موننکو، سمت: مشاور شهرسازی.
برگزاری مسابقه طراحی‌شهری محور امیرکبیر و مروارید جزیره کیش، کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر، سمت: مدیر پروژه.
امکان‌سنجی زمین 14 هکتاری VIP شرکت بساک کیش، کارفرما: شرکت سرمایه گذاری کرانه کیش، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر، سمت: مدیر پروژه.
تدوین طرح جامع نورپردازی بزرگراه طبقاتی صدر-سازمان زیباسازی شهر تهران، مشاور: هنرآفرینان قرمز، سمت: مدیر مطالعات شهری.
طراحی‌شهری خیابان آذر قم-کارفرما: اداره راه و شهرسازی استان قم، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر.سمت: مدیر پروژه.
مدیریت طرح پروژه‌های ساماندهی مبادی شهر تهران-کارفرما: شهرداری تهران، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر.سمت: کارشناس طراحی شهری.
تدوین ضوابط هماهنگی، تداوم و انسجام بصری نماهای شهری در مناطق 22 گانه تهران-منطقه 13، کارفرما: شهرداری تهران، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر. سمت: مدیر پروژه.
تدوین ضوابط هماهنگی، تداوم و انسجام بصری نماهای شهری در مناطق 22 گانه تهران-منطقه 19، کارفرما: شهرداری تهران، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر. سمت: مدیر پروژه.
ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم کرج، کارفرما: شهرداری کرج، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.
طراحی‌شهری خیابان جانبازان زاهدان، کارفرما: شهرداری زاهدان، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.
آماده‌سازی و تغییر کاربری اراضی پادگان گرگان، کارفرما: ستاد مهندسی آجا، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.
طرح تفصیلی شهر مراغه، کارفرما: شهرداری مراغه، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.
مطالعات و طراحی‌شهری خیابان دانشکده کشاورزی کرج، کارفرما: شهرداری کرج، مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.
مشاوره سازماندهی پروژه‌های طراحی شهری، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، مشاور: محمدمهدی عابدی.
عضو هیئت علمی کمیته نما و منظر شهری منطقه 2 شهرداری تهران.
ارتقاء کیفیت منظر شهری خیابان پیروزی با رویکرد مشارکتی، کارفرما: اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران، مشاور: مهندسین مشاور ابردشت.
مدیر دبیرخانه مدیریت بافت تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، کارفرما: مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران، مشاور: مهندسین مشاور راهوند شهر.
پژوهش و طراحی نقشه‌های توریستی بافت تاریخی شهر تهران، کارفرما: معاونت بافت تاریخی شهرداری تهران، مشاور: مهندسین مشاور راهوندشهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.
طرح امکان‌سنجی مجتمع مسکونی زعفرانیه، جهت ارائه به کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران، کارفرما: بخش خصوصی.
طرح امکان‌سنجی اقتصادی رستوران‌های سیار، کارفرما: بخش خصوصی.
طرح توجیهی زمین 11 هکتاری گل‌خندان، کارفرما: بخش خصوصی.
طراحی شهری میدان هفت حوض (نبوت)، کارفرما: سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مشاور: مهندسین مشاور فرنهاد.
طرح پژوهشی طراحی محله‌های خودکفا برای دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل، نمونه موردی منطقه یک شهرداری تهران،دانشکده معماری و شهرسازی دفاعی دانشگاه مالک اشتر، پروژه نخبه‌وظیفه جهت خدمت سربازی، کارفرما: بنیاد نخبگان نیروهای مسلح.
طرح پژوهشی بررسی آسیب‌پذیری ساختار شهرها از منظر طراحی شهری معطوف به پدافند غیرعامل،دانشکده معماری و شهرسازی دفاعی دانشگاه مالک اشتر، پروژه کسری جهت خدمت سربازی، کارفرما: بنیاد نخبگان نیروهای مسلح.
راهنمای نورپردازی پل طبقاتی بزرگراه صدر تهران. کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران، سمت: مشاور طراحی شهری.
راهنمای نورپردازی خیابان ولیعصر تهران، کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران، سمت: مشاور طراحی شهری.
طرح آماده سازی جزیره چومه آبادان، کارفرما: سازمان سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند، مشاور: دکتر جهانشاه پاکزاد (مشاور حقیقی)، سمت: کارشناس طراحی شهری.
طرح آماده سازی مجتمع مسکونی گرمدره، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مشاور: دکتر جهانشاه پاکزاد (مشاور حقیقی)، سمت: کارشناس طراحی شهری.
فعالیت‌های علمی- پژوهشی:
مدرس کارگاه “آموزش برداشت اطلاعات مامورین بازدید”، شهرداری تهران، جهت آموزش کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک برای برداشت اطلاعات نما.
تدریس کاربینی– رشته مهندسی معماری شهری، دانشگاه جامع علمی-کاربردی سوانح طبیعی.
تدریس مبانی توسعه‌ی پایدار و اکولوژی در شهر– رشته مهندسی فناوری معماری، دانشگاه جامع علمی-کاربردی سوانح طبیعی.
مدرس کارگاه “تفکیک زمین”، جامعه مهندسان شهرساز ایران، سلسله کارگاه های شهرساز افتخاری.
مدرس دوره “آموزش ورود به حرفه طراحی شهری”، استودیو هنری کلاژ.
تدریس شناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده– رشته مهندسی فناوری معماری، دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر.
تدریس مبانی توسعه‌ی پایدار و اکولوژی در شهر– رشته مهندسی فناوری معماری، دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر.
تدریس سیراندیشه ها مداخله در بافت فرسوده – رشته مهندسی فناوری معماری، دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر.
تدریس سمینار مسائل شهری (2 واحد) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
تدریس طرح شهرسازی 4 (5 واحد) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
افتخارات علمی و حرفه‌ای:
انتخاب به عنوان عضو برتر علمی شهرساز درکمیته‌های نما و منظر شهری شهرداری تهران به انتخاب شهرداری تهران در “روز جهانی شهرساز”-17/08/1397
انتخاب به عنوان عضو علمی برتر درکمیته‌های نما و منظر شهری شهرداری تهران به انتخاب هیئت داوران همایش “تهران در آینه نمای شهر” -22/7/94
دبیر علمی سمینار و کارگاه سه روزه طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت با رویکرد توسعه پایدار با همکاری پروفسور مایکل نیومن.
عضویت در بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران.
کسب جایزه بهترین کتاب سال 2012 در زمینه مدیریت شهری بنیاد UN habitat سازمان ملل برای کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران به همراه گروه پژوهشی.
عضویت در کارگروه علمی همایش تحول شهر در ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و UCL انگلستان.
مصاحبه‌ها و گفتگوها و سخنرانی‌ها:
مصاحبه با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان: “معماری رومی یا معماری بومی؟”.
گفتگو با نشریه جامعه پویا با عنوان: “مدیریت تهران بر اساس برنامه ها و نه‌پروژه‌ها”.
گفتگو با خبرگزاری مهر با موضوع: “5 دلیل برای حذف پل های عابر پیاده؛ نماد خودرومحوری”.
گفتگو با خبرگزاری ایسنا با موضوع: “مال سازی الگوی توسعه ناجور”.
یادداشت نشریه حمل و نقل- وزارت راه و شهرسازی با موضوع “چرا تهران باید به یک شهر قابل پیاده روی تبدیل شود؟”.
گفتگو با نشریه حمل و نقل-وزارت راه و شهرسازی با موضوع “مصائب شهر خاکستری”.
گفتگو با شبکه عصر ایران با موضوع “بافت فرسوده آبکوه”.
گفتگو با شبکه العالم صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران با موضوع “پلهای سواره شهر تهران”.
سخنرانی پیرامون “موازین طراحی شهری در طراحی نما”، شهرداری‌های مناطق تهران.
گفتگو با خبرگزاری ایمنا و نشریه شهرگاه پیرامون “شهربازی در شهر”.
گفتگو با روزنامه شهروند پیرامون “پادگان 06 پاسداران”.