گلاله مهرآرا

سوابق تحصیلی

1388 1390               

دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده معماری و شهرسازی

شهرسازی- طراحی شهری

 

1383 1387

دانشگاه ارومیه

کارشناسی معماری

سوابق حرفه ای

1394 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: کارشناس طراحی شهری/ کارشناس معماری

 

§         طراحی شهری محور نادر، نواب و انقلاب بوشهر (1396-   1398). کارفرما: شهرداری بندر بوشهر، کارشناس معماری.

§         طراحی شهری محور آذر قم (1395- 1397). کارفرما: شهردار قم، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی شهری محور جانبازان زاهدان (1394- 1396). کارفرما: شهرداری زاهدان، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی شهری خیابان دانشکده کشاورزی کرج (1394- 1396). کارفرما: شهرداری کرج، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         آماده سازی اراضی پادگان قدیم گرگان (1394- 1396). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهر و حریم کرج (1394- 1396). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی و امکان سنجی سایت مجتمع شهید خلیل عباسی (1397). کارفرما: شهرداری خمین. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         تهیه اسناد هدایت و کنترل نماهای شهری کاشان (میادین،تقاطع ها و معابر اصلی)و نظارت عالیه بر فرایند کنترل نما در شهر کاشان (1396-1395). کارفرما:سازمان زیبا سازی شهرداری کاشان. سمت: کارشناس معماری.

§         انجام خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شهری محورمیانی شهرجدید بهارستان (1395-1394). کارفرما: شرکت عمران شهرجدید بهارستان. سمت: کارشناس طراحی شهری.                

§         طراحی شهری خیابان جانبازان شهرزاهدان(1394). کارفرما: شهرداری زاهدان. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         انجام خدمات مشاوربرای مطالعات مرحله اول و دوم لنداسکیپ و معماری منظرحاشیه اروند از جزیره مینو درمنطقه آزاد اروند (1395-1394). کارفرما: سازمان منطقه ازاد اروندابادان _خرمشهر. سمت: کارشناس معماری.

§         انجام مطالعات و تهیه طرح مرحله اول ودوم مجموعه گردشگری غرب شاهین شهر(1394-1393). کارفرما: شهرداری شاهین شهر. سمت: کارشناس معماری.

§         تهیه طرح جامع اراضی منطقه تفریحی وگردشگری امند زنجان به همراه طراحی ومعماری مجموعه مربوطه(1394-1393). کارفرما: شرکت سرمایه گذاری آرین طرح شمسا. سمت: کارشناس معماری.

 

§         انجام مطالعات و تدوین طرح اراضی متعلق به بیمارستان حضرت ولیعصر شهرزنجان (1394-1393). کارفرما: جهاد توسعه خدمات زیربنایی. سمت: کارشناس معماری.

 

 

1394 ـ 1395         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز باغ‌اندیش                                                                                 

سمت: کارشناس طراحی شهری                                                                                                           

§         تدوین تعاریف و راهکارهای فضایی برای طراحی محلات (1394- 1395). سمت: کارشناس طراحی شهری.

 

 

 

1392 ـ 1394         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز  راوند شهر                                                                                   

سمت: کارشناس طراحی شهری

 §         طراحی شهری بافت تاریخی بوشهر (1394- 1396). سمت: کارشناس طراحی شهری.

 

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، Revit، Photoshop، Sketch up، GIS