پویا محمودی کردستانی

پویا محمودی کردستانی کارشناس حمل و نقل و ترافیک kurdistani.pouya@gmail.com سوابق تحصیلی1391 – 1393               دانشگاه پیام نور تهران کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری      1384 – 1388              دانشگاه آزاد سنندج کارشناسی عمران-ترافیک سوابق حرفه ای1398 ـ تا کنون       شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز پیشاهنگان آمایش   §         طرح جامع شهرسازی بندرلنگه §         … ادامه خواندن پویا محمودی کردستانی