پویا سودمند

پویا سودمند کارشناس اقتصادی Pouya.soudmand@gmail.com سوابق تحصیلی1389 – 1391           دانشگاه امیرکبیر تهران   کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت بهره‌وری و سیستم       1382 – 1386         دانشگاه کردستان                          کارشناسی مهندسی صنایع   سوابق حرفه ای1392 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و … ادامه خواندن پویا سودمند