پویا سودمند

سوابق تحصیلی

1389 1391          

دانشگاه امیرکبیر تهران

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت بهره‌وری و سیستم    

 

1382 1386        

دانشگاه کردستان                         

کارشناسی مهندسی صنایع

 

سوابق حرفه ای

1392 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: مسئول مطالعات امکان سنجی

 

§          بازنگری و اولویت بندی جهت اجرای طرح پیاده راه سازی تهران تاریخی(حصار ناصری) (…-1394).کارفرما: نوسازی عباس آباد، سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         تهیه طرح ساماندهی صنوف ومشاغل مزاحم شهر کرج(…-1394). کارفرما: شهرداری کرج، سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی                                                                                                          

§         ارائه خدمات مشاوره مالی جهت تهیه گزارش امکان سنجی اقتصادی برای اراضی 14 هکتاری شرکت بساک در جزیره کیش(1397).کارفرما: شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده سازان کرانه کیش،سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         نقشه برداری تغییر کاربری و آماده سازی اراضی پادگان قدیمی زاهدان (1397- 1396).کارفرما: فرماندهی کل اجا، سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         طراحی و امکان سنجی سایت مجتمع شهید خلیل عباسی(1395).کارفرما: شهرداری خمین، سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         مطالعات امکان سنجی الحاق 350 هکتارمحدوده شهر انتزاع 305 هکتار از اراضی حریم شهر در خیرآباد ورامین (1395). کارفرما: شهرداری ورامین.سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی

§         مطالعات امکان سنجی توسعه شهری اراضی موسوم به گلدره و اراضی دره بهشت(1394).کارفرما: وزارت و راه شهری سازمان ملی زمین ومسکن، سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         انجام خدمات مشاوربرای مطالعات مرحله اول و دوم لنداسکیپ و معماری منظرحاشیه اروند از جزیره مینو درمنطقه آزاد اروند(1394).کارفرما: سازمان منطقه ازاد اروندابادان _خرمشهر، سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         مطالعات طرح راهبردی_تفصیلی و طراحی شهری جزیره مینو منطقه آزاد اروند رود(1394-1393).کارفرما: سازمان منطقه ازاداروندرود سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         تغییر کاربری وآماده سازی اراضی پادگان قدیم گرگان(1394-1393).کارفرما: فرماندهی کل اجا، سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         تهیه طرح جامع اراضی منطقه تفریحی وگردشگری امند زنجان به همراه طراحی ومعماری مجموعه مربوطه(1394-1393).کارفرما: شرکت شرکت سرمایه گذاری آرین طرح شمسا،سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         انجام مطالعات و تهیه طرح مرحله اول ودوم مجموعه گردشگری غرب شاهین شهر(1394-1393).کارفرما: شهرداری شاهین شهر سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         تهیه طرح نیاز سنجی,مکانیابی وطراحی معماری جمعه بازار بیجار(1393-1393).کارفرما: شهرداری بیجار،سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         پروژه مطالعات امکان سنجی وتهیه طرح توجیهی 400هکتار از اراضی واقع در کیلومتر12 جاده قزوین_بوئین زهرا(1392).کارفرما:شخص حقیقی،سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه و جزییات معماری سیول  ،تاسیسات،نظارت،واقع درپهنه G323طرح تفصیلی جدید تهران (فضای سبز تثبیت شده) (1392). کارفرما: شخص حقیقی، سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.

§         طراحی نمای جداره بزرگراه امام علی (ع) تهران (1392- 1391). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: مسئول مطالعات امکان سنجی.

 

 

1393 ـ 1398          

شرکت مهندسین مشاور مبنا شهر                                                                              

سمت : بنیانگذار، مسئول مدل‌سازی ریاضی

                                                                                                                                                                                                      

1386 ـ 1389           

شرکت مهندسین مشاورPSF                                                                                   

سمت : مسئول مطالعات امکان‌سنجی

 

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای Matlab, Python, VB, VBA (in Excel), Linux shell، Lingo, Gams, Eviews, Minitab, SPSS, R، Microsoft Project (MSP), PRIMAVERA، Microsoft Office Tools (Word, Power Point, Visio, Excel, Access)،