وریا زارعی

وریا زارعی کارشناس اقتصاد vorya.z@gmail.com سوابق تحصیلی1387 – 1389           دانشگاه علوم و فنون مازندران فوق لیسانس مهندسی صنایع   1382 – 1386        دانشگاه بوعلی سینا همدان لیسانس مهندسی صنایع سوابق حرفه ای1390 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                           سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه   §         بازنگری و … ادامه خواندن وریا زارعی