وریا زارعی

سوابق تحصیلی

1387 1389          

دانشگاه علوم و فنون مازندران

فوق لیسانس مهندسی صنایع

 

1382 1386       

دانشگاه بوعلی سینا همدان

لیسانس مهندسی صنایع

سوابق حرفه ای

1390 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                          

سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

§         بازنگری و اولویت بندی جهت اجرای طرح پیاده راه سازی تهران تاریخی(حصار ناصری) (…-1394).کارفرما: نوسازی عباس آباد، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         تهیه طرح ساماندهی صنوف ومشاغل مزاحم شهر کرج(…-1394). کارفرما: شهرداری کرج، سمت:مسئول مطالعات امکان سنجی.سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.                                                                                                          

§         ارائه خدمات مشاوره مالی جهت تهیه گزارش امکان سنجی اقتصادی برای اراضی 14 هکتاری شرکت بساک در جزیره کیش(1397).کارفرما: شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده سازان کرانه کیش،سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         نقشه برداری تغییر کاربری و آماده سازی اراضی پادگان قدیمی زاهدان (1397- 1396).کارفرما: فرماندهی کل اجا، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         طراحی و امکان سنجی سایت مجتمع شهید خلیل عباسی(1395).کارفرما: شهرداری خمین، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         مطالعات امکان سنجی الحاق 350 هکتارمحدوده شهر انتزاع 305 هکتار از اراضی حریم شهر در خیرآباد ورامین (1395). کارفرما: شهرداری ورامین.سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         مطالعات امکان سنجی توسعه شهری اراضی موسوم به گلدره و اراضی دره بهشت(1394).کارفرما: وزارت و راه شهری سازمان ملی زمین ومسکن، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         انجام خدمات مشاوربرای مطالعات مرحله اول و دوم لنداسکیپ و معماری منظرحاشیه اروند از جزیره مینو درمنطقه آزاد اروند(1394).کارفرما: سازمان منطقه ازاد اروندابادان _خرمشهر، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         مطالعات طرح راهبردی_تفصیلی و طراحی شهری جزیره مینو منطقه آزاد اروند رود(1394-1393).کارفرما: سازمان منطقه ازاداروندرود سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         تغییر کاربری وآماده سازی اراضی پادگان قدیم گرگان(1394-1393).کارفرما: فرماندهی کل اجا، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         تهیه طرح جامع اراضی منطقه تفریحی وگردشگری امند زنجان به همراه طراحی ومعماری مجموعه مربوطه(1394-1393).کارفرما: شرکت شرکت سرمایه گذاری آرین طرح شمسا،سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         انجام مطالعات و تهیه طرح مرحله اول ودوم مجموعه گردشگری غرب شاهین شهر(1394-1393).کارفرما: شهرداری شاهین شهر سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         تهیه طرح نیاز سنجی,مکانیابی وطراحی معماری جمعه بازار بیجار(1393).کارفرما: شهرداری بیجار،سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         پروژه مطالعات امکان سنجی وتهیه طرح توجیهی 400هکتار از اراضی واقع در کیلومتر12 جاده قزوین_بوئین زهرا(1392).کارفرما:شخص حقیقی،سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه و جزییات معماری سیول  ،تاسیسات،نظارت،واقع درپهنه G323طرح تفصیلی جدید تهران (فضای سبز تثبیت شده) (1392). کارفرما: شخص حقیقی، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         طراحی نمای جداره بزرگراه امام علی (ع) تهران (1392- 1391). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه دهکده سلامت واسایش سوهانک واقع در منطقه یک شهرداری تهران با پهنه G323طرح تفصیلی جدید تهران (پهنه حفاظت ویژه -محدوده بین حد کالبدی شهر و محدوده شهر)به نشانی تهران، شهرک قائم ،میدان نیایش ،خ بوستان ،خ حدادی (1392) کارفرما: شخص حقیقی، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه زمین اتحادیه دامداران کل کشور با شماره پرونده30007347واقع در منطقه سه شهرداریبا پهنه G211طرح تفصیلی جدید تهران (باغات کشاورزی)تهران ،سئول، م پیروزان، انتهای پیروزان، نبش بزرگراه شهید چمران (1392). کارفرما: شخص حقیقی، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         پروژه مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه زمین محمد حسین عنقایی به نشانی تهران ،اوین ،میدان دانشگاه شهید بهشتی ،خ 13 چنار ،پ 28(1392). کارفرما: شخص حقیقی، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         امکان سنجی،مطالعات اقتصادی و طراحی شهری اراضی پادگان شهید  دلجویان بجنورد(1392). کارفرما: شرکت پیمان غدیر، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه مجموعه فرهنگی،تجاری،اداری،مسکونی دایره المعارف بزرگ اسلامی واقع در پهنهS222طرح تفصیلی جدید تهران(مسکونی پهنه مرکزی)به نشانی ،کاشانک، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی(1391) .کارفرما: شخص حقیقی، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         تهیه طرح توجیهی و آماده سازی اراضی 14/53 هکتاری زنجان(1391). کارفرما: هیئت اجرایی و نوسازی پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

§         مدیریت انجام مطالعات،جلب و جذب سرمایه گذاران منطقه 5 مشهد (1391-1390) .کارفرما: شهرداری مشهد، سمت: سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه.

1393 ـ 1397          

شرکت پیمانکاری کیسون                                                                                

سمت: سرپرست PMO پروژه

§         کنسانتره سنگ آهن سنگان (1393-1397). سمت: سرپرست PMO پروژه.

 

1389 ـ 1393         

شرکت ساختمانی حصرفضا                                                                

سمت: سرپرست برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

§         طراحی و احداث انبارهای فاز 22 و 24، آب شیرین کن، تصفیه خانه، کمپ و … (1389-1393). سمت: سرپرست برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.

 

1389                   

شرکت پیرسز                                                                                   

سمت : کارشناس برنامه‌ریزی استراتژیک

 

1387 ـ 1388         

مشارکت تهران جنوب- بینا                                                               

سمت: کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

§         پروژه احداث پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس (1389-1393). سمت: سرپرست برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.

مقالات منتشرشده

§  Zarei, Voria, “Modeling p-Hub CENTDIAN problem with single allocation and multilevel capacity and solve with multi objective scatter search”.

 

§  Zarei, Voria, “A Multi-Level Capacity Approach to the Hub and Spoke Network”.

 

Skills