هیرسا طاهری مشهدی

سوابق تحصیلی

1398 …               

دانشگاه تهران . دانشکده محیط زیست

دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط زیست    

 

1383 1385        

دانشگاه تهران . دانشکده محیط زیست

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست

سوابق حرفه ای

1387 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: کارشناس زیست محیطی

§         پیاده­راه­سازی تهران تاریخی (حصار ناصری) (1393-   …   ). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         طراحی نمای جداره بزرگراه امام علی (ع) تهران (1391- 1392). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         مدیریت طرح­های موضعی و موضوعی شهرداری تهران (1389- 1392). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         طراحی شهری بزرگراه امام علی (ع) تهران (1389- 1391). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شمال خیابان فروغی اصفهان (1388- 1390). کارفرما: شهرداری اصفهان، سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         طرح­ منظر شهری محله 7 خزانه بخارایی تهران، (1387- 1389). کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران، سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         انجام مطالعات وطراحی شهری رودخانه دیمان  (1395 تا کنون). کارفرما: شهرداری خمین. سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         انجام خدمات مشاوربرای مطالعات مرحله اول و دوم لنداسکیپ و معماری منظرحاشیه اروند از جزیره مینو درمنطقه آزاد اروند (1394). کارفرما: سازمان منطقه ازاد اروندابادان _خرمشهر. سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         مطالعات طرح راهبردی_تفصیلی و طراحی شهری جزیره مینو منطقه آزاد اروند رود (1394-1393). کارفرما: سازمان منطقه ازاداروندرود. سمت: کارشناس زیست محیطی.                           

§         طرح جامع فضایی مزرعه اموزشی وپژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1393). کارفرما: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. سمت: کارشناس زیست محیطی.                   

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه زمین اتحادیه دامداران کل کشور با شماره پرونده30007347واقع در منطقه سه شهرداری با پهنه G211طرح تفصیلی جدید تهران (باغات کشاورزی)تهران ،سئول، م پیروزان، انتهای پیروزان، نبش بزرگراه شهید چمران (1392). کارفرما: شخص حقیقی. سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه و جزییات معماری سیول  ،تاسیسات،نظارت،واقع درپهنه G323طرح تفصیلی جدید تهران (فضای سبز تثبیت شده) (1392). کارفرما: شخص حقیقی. سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         خدمات مشاوره فاز 2 پارک مرجان بوشهر (1389). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت: کارشناس زیست محیطی.

§         مرحله 1و2 پارک ساحلی سیادت (1389). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت:

§         پروژه طراحی شهری نوار ساحلی شهر بوشهر (1387). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت:

انجام خدمات مشاوره مرحله دوم وسوم طرح گردشگری  و ساماندهی رودخانه چشمه کیله تنکابن (1387). کارفرما: شهرداری تنکابن. سمت: کارشناس زیست محیطی.

 

1385 ـ 1387          

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آمایش محیط                                                                      

سمت: مدیر بخش GIS

§          طرح هادی طرح های جامع، تفصیلی، ناحیه، مكانيابي پهنه مسكوني و بافت فرسوده شهرهای مختلف ازجمله لواسان، نصیرشهر، صالحیه، بستان آباد، آشخانه و …. (1385 1387).

 

1385 ـ 1387          

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز پیرامون                                                                                

سمت: مدیر بخش GIS

§          ارزیابی اثرات محیط زیست پتروشیمی خاتم، گندله و کنسانتره سیرجان، مجتمع خدمات رفاهي کرمانشاه، كارخانه فولاد بردسير، تدوين برنامه مدیريت جامع زیست محیطی (EMP) و سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) كارخانه توليد لوله‌هاي مسي بابک مس ایرانیان (1385 1387).

مقالات منتشرشده

·                     Taheri, H., Ghazban, F. (2018). Flood Risk Assessment in Kand Watershed of Iran, Global Journal of Engineering Science and Research Management.                   

·                     اطهره نژادی – حمیدرضا جعفری – نوشین خزاعی – هیرسا طاهری مشهدی، 1391،  بهسازی رود دره های شمال تهران به منظور پیاده روی با استفاده از اصول اکولوژی سیمای سرزمین – مطالعه موردی رود دره درکه“- دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

·                     طيبه زينتي شعاع، هيرسا طاهري مشهدي، 1386- “تعيين روش مديريت سيل در مناطق مستعد توسعه صنعتي بااستفاده از HEC-RAS و HEC-GeoRAS جهت كاهش تبعات بحران”- دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي- دانشگاه تهران

·                     Taheri, H., Ghazban, F., Safari, E. (2007). Flood Risk Assessment and Management in Lavasan district in northeastern Tehran region in Iran (World Conference on Disaster Management) July 2007. Toronto. Canada

·                      هيرسا طاهري مشهدي، 1384، “ارزيابي ريسك سيلاب به عنوان ابزار تصميم گير در برنامه ريزي شهري”- اولين همايش مقابله با سوانح طبيعي- دانشگاه تهران

هيرسا طاهري مشهدي، 1384، “نقش ارزيابي ريسک سيلاب در مديريت سيلاب مطالعه موردي : شهر لواسان”- دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي

Skills
تسلط به نرم افزارهای ER-Mapper- Arc GIS- Screen3- AutoCAD- Python
زبان انگلیسی
زبان آلمانی