نسرین میرزا محمدی

سوابق تحصیلی

1390 1392          

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد شهرسازی برنامه‌ریزی شهری    

 

1385 1389        

دانشگاه پیام نور

کارشناسی شهرسازی

سوابق حرفه ای

1396 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: کارشناس برنامه ریزی شهری

§         دفتر خدمات نوسازی محلات منيریه، اميریه، امير بهادر، فروزش و قلمستان، منطقه 11 شهرداری تهران (1396- 1397). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس شهرسازی.

 

1398                     

دفتر خدمات نوسازی                                                                         

سمت: مدیر دفتر/ کارشناس شهرسازی

§         دفتر خدمات نوسازی و تسهیلگری محله مصباح، منطقه 2 شهرداری کرج (1398). سمت: مدیر دفتر.

§         دفتر خدمات تسهیلگری و توسعه محلی محلات حصارک پایین و اسلام‌آباد (1397-1398). سمت: کارشناس شهرسازی.

 

  

1393 ـ 1396           

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز ارکانشهر                                                                                  

سمت: کارشناس شهرسازی

 

§         طراحی سایت ورزشی دانشگاه مراغه (1396). کارفرما: شهرداری مراغه، سمت: کارشناس شهرسازی.

§         طراحی سایت تفریحی گردشگری کوزه کنان (1395-1396). کارفرما: شهرداری کوزه‌کنان، سمت: کارشناس شهرسازی.

§         مطالعات و طراحی فضای سبز ميدان افلاک نما (1394-1395). کارفرما: شهرداری منطقه 2 تبریز، سمت: کارشناس شهرسازی.

§         بهسازی و باز طراحی مسير ميدان شهيد فهميده تا ميدان میثاق (1394). کارفرما: سازمان زیباسازی کلانشهر تبریز، سمت: کارشناس شهرسازی.

§         بهسازی و باز طراحی مسير ميدان نماز تا ميدان حكيم نظامی (1393-1394). کارفرما: سازمان زیباسازی کلانشهر تبریز، سمت: کارشناس شهرسازی.

§         ساماندهی بافت تاریخی حد فاصل خيابان فردوسی و تربيت تبریز (1393). کارفرما: شهرداری منطقه 8 تبریز، سمت: کارشناس شهرسازی.

§         ساماندهی بافت تاریخی بلوک حرم خانه شهر تبریز (1393). کارفرما: شهرداری منطقه 8 تبریز، سمت: کارشناس شهرسازی.

§         ساماندهی پياده‌رو خيابان آزادی به طول 3400 متر (ميدان آزادی چهارراه شهيد منتظری) (1391-1392). کارفرما: شهرداری منطقه 2 تبریز، سمت: کارشناس شهرسازی.

 

 

1392-1393         

سازمان نوسازان شهر تبریز                                                                

سمت: تسهيلگر و کارشناس شهرسازی

 §         دفتر خدمات تسهیلگری و توسعه محلی محلات محلات انبار سردار، شربت زاده و بهمن آباد اسكان پایا (1392-1393). سمت: تسهیلگر و کارشناس شهرسازی.

 

 

1391                     

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آمایش و توسعه البرز                                                                

سمت: کارشناس شهرسازی

 

§         طرح‌های هادی روستایی استان آذربایجان غربی (1391). سمت: کارشناس شهرسازی.

§         طراحی سایت تفریحی گردشگری کوزه کنان (1395-1396). کارفرما: شهرداری کوزه‌کنان، سمت: کارشناس شهرسازی.

 

مقالات منتشرشده

§         میرزامحمدی، نسرین (1394) “شناخت فضاهای مستعد اکوتوریسم در شهرستان بروجرد و تعيين راهبردهای توساعه آن”، فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطی، شماره 16.

§         میرزامحمدی، نسرین. ” بررسی شاخص‌های کمی و کيفی مسكن در بافت‌های مختلف شهری، مطالعه موردی: شهر مراغه، نشریه مدیریت و اقتصاد شهری”، در دست داوری.

§         میرزامحمدی، نسرین. ” تحليل فضایی و ارزیابی آسيب‌پذیری مراکز آموزشی با تأکيد بر ایمن‌سازی غير نظامی”، نشریه مدیریت شهری، در دست داوری.

§         میرزامحمدی، نسرین. ” بررسی ساختار فضایی منطقه تاریخی فرهنگی شهر تبریز”، نشریه علمی و پژوهشی صفه، در دست داوری.

§         میرزامحمدی، نسرین (1394) ” بررسی مفاهيم مرتبط با حریم در برنامه ریزی نواحی خارج از محدوده شهرها” اولین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری (محمود آباد)

§         میرزامحمدی، نسرین (1394) “مفاهيم، عملكردها و سرانه‌های فضای سبز شهری با تحليلی بر وضعيت سرانه فضای سبز شهری در کشور” کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (تهران).

§         میرزامحمدی، نسرین (1393) ” اصول و راهكارهای رشد هوشمند در جهت پایداری سيتم حمل‌و‌نقل و کاربری زمين”همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری” کانون ملی معماری ایران.

§         میرزامحمدی، نسرین (1392) مفاهيم، مولفه‌ها و معيار‌های تحليل دسترسی در ارزیابی سيستم کاربری زمين و حمل‌ونقل”کنفرانس بین‌المللی عمران و معماری و توسعه پایدار شهر، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

توانمندی ها
تسلط به اصول تدوین و تنظیم طرح‌های هادی روستایی، جامع و تفصیلی و غیره.
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، GIS
زبان انگلیسی
زبان ترکی استانبولی