مینا صفاری

سوابق تحصیلی

1387 1390         

دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناس ارشد شهرسازی طراحی شهری   

 

1383 1385        

دانشگاه بوعلی سینا همدان . دانشکده معماری و شهرسازی

 کارشناسی معماری

سوابق آموزشی

نیمسال تحصیلی اول 13801381      

دانشگاه بوعلی سینا همدان . دانشکده هنر و معماری

دستیار استاد (دکتر محمدابراهیم زارعی) تاریخ معماری ایران و جهان. دوره کارشناسی شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی دوم 1390-1391    

دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده هنر و معماری

دستیار استاد (دکتر مصطفی بهزادفر) درس مبانی نظری و مفاهیم طراحی شهری. دوره کارشناسی شهرسازی

سوابق حرفه ای

1388 ـ تا کنون        

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                   

سمت: کارشناس طراحی شهری

 

§         طراحی شهری رودخانه ریحان، شهر خمین (1395- 1396). کارفرما: شهرداری خمین. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی سایت گردشگری ارومیه (1393 1394). کارفرما: شهرداری ارومیه. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی شهری خیابان جانبازان زاهدان (1393 1394). کارفرما: شهرداری زاهدان. سمت: کارشناس معماری.

§         طرح راهبرد توسعه شهری (CDS) منطقه 22 تهران (1390). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طرح جامع و تفصیلی شهر سمنان (1389). کارفرما: شهرداری سمنان، سمت: کارشناس معماری.

§         نظارت در پروژه‌های مشاوران به عنوان “عامل چهارم ” در پروژه‌های طراحی محدوده صنعتی شهر تهران منطقه 19 و منطقه 9 (1388). سمت: کارشناس طراحی شهری.

 

 

 

1391                      

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز شارستان                                                                                

سمت: کارشناس طراحی شهری 

§         سطح 2 و 3 طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر جیرفت (1391). کارفرما: شهرداری جیرفت، سمت: کارشناس طراحی شهری.

 

 

1386                     

شرکت مهندسی کارما طرح و تدبیر                                                        

سمت: کارشناس معماری 

§         طراحی مجتمع تفریحی اداری ، تجاری یافت آباد (1386). سمت: کارشناس معماری.

§         تهیه طرح مطالعاتی باغ موزه هنر (1386). سمت: کارشناس معماری.

§         طراحی آمفی­تاتر روباز در محل باغ موزه (1386). سمت: کارشناس معماری.

§         تهیه طرح مطالعاتی امکان سنجی اقتصادی فروشگاه های زنجیره­ای قدس (1386). سمت: کارشناس معماری.

 

 

1385 ـ 1386         

شرکت مهندسی مشاور توان                                                                    

سمت: کارشناس معماری

§         فاز 2 سینما آزادی تهران (1386). سمت: کارشناس معماری.

§         فاز 1 مجتمع تجاری ، مسکونی در قم (1386). سمت: کارشناس معماری.

§         فاز 1 مجتمع مسکونی در کاشانک (1385). سمت: کارشناس معماری.

  • فاز 1 ، ساختمان دادگستری در دزفول (1385). سمت: کارشناس معماری.

 

 

1385                   

بنیاد مسکن شهر همدان                                                                                   

سمت: مدیر پروژه

  • تهیه طرح هادی 2روستا در استان همدان (1393). سمت: مدیر پروژه.

 

مقالات منتشرشده

§         صفاری، مینا (1385) ارائه مقاله در پنجمین همایش بهینه‌سازی مصرف سوخت، وزارت نفت، تهران.

§         صفاری، مینا (1387) همکاری با بخش اجرایی همایش بین‌المللی شهر برتر _ طرح برتر همدان­، همدان.

§         صفاری، مینا (1392) ” ارائه مقاله و پذیرش در همایش ملی معماری و شهرسازی پایدار، بوکان.

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، Revit، Photoshop، Sketch up، GIS