مهدی سعیدی

سوابق تحصیلی

1395 …              

دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده جغرافیا

دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری

 

1392 1394        

دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده جغرافیا

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

سوابق آموزشی

سال تحصیلی 1392-1394               

دانشگاه علم و صنعت ایران

آموزش‌یار GIS و مدل‌های کمی در شهرسازی و بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری. دوره کارشناسی ارشد برای گرایش‌های برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه­ای و طراحی شهری

 

سال تحصیلی 1395- 1398              

دانشگاه علم و صنعت ایران

آموزش‌یار سیستم­های اطلاعات جغرافیایی (مکانی-توصیفی)، مبانی طراحی شهری، روش­ها و فنون طراحی شهری . دوره دکتری

 

سال تحصیلی 1396-1399               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

اصول و کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (مکانی- توصیفی) (GIS) در شهرسازی،

کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (مکانی- توصیفی) (GIS) در معماری منظر،

کاربرد رایانه برای رشته شهرسازی (آموزش نرم افزارهای گزارش نویسی پیشرفته، تولید نقشههای پایه و تحلیلهای کمی-آماری)،

مبانی و روشهای طراحی شهری،

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان،

جغرافیای شهری (مفاهیم جغرافیایی در مطالعات شهرسازی).

مقالات منتشرشده

§         رویکرد برنامهریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی،

§  Evaluation Indicators of Good Urban Governance; Case Study: The Central Area of  Region 10 of Tehran Metropolitan,

§         سنجش گسترش کالبدی شهر دانسفهان و ارائه سازمان فضایی پیشنهادی در راستای گسترش آتی شهر،

§         سنجش کیفیت‌های محیطی در دروازه شهر و اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای،

§         نقش مدیریت محلی در دستیابی به محله پایدار براساس شاخص های اجتماعی (محله آقاجانی بیگ شهر همدان)

§         راهبردها و الگوهای طراحی شهری در فضای دروازه ورودی و خروجی شهر،

§         تحلیل و پهنه بندی فضایی وضعیت استقرار نواحی روستایی مرزی با تاکید بر اصول پدافندغیرعامل(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مریوان)

§         تحلیل عوامل موثر بر برند مقصد گردشگری مریوان،

§   An Investigation of the Factors effective on the Normativity of Citizens’ Behavioral Patterns (در دست بررسی),

§         تهیه پایگاه اطلاعات جغرافیایی برای شبکه آب و فاضلاب نواحی روستایی،

§         سنجش و ارتقاء کیفیت های نمایانگر کارکردی- اجتماعی دروازه های ورودی و خروجی شهر در راستای توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر بانه)

§         تحلیل میزان رضایتمندی متاثر از  شاخصهای زیست محیطی سبزراه محلهای (مطالعه موردی: سبزراه محله نظامی گنجوی شهر تهران)

§  Evaluating Bus Rapid Transit (BRT) line three in Tehran with international standards and providing solutions to improve it,

§         بررسی و تحلیل اثرات اقلیمی بر مسکن شهری با تأکید بر بهینهسازی مصرف انرژی،

§          نگاهی بر بازخوانی میراث صنعتی و نقش آنها در پایداری شهری،

§  Reconstruction Tax Collection Management by Municipalities According to Building Plaque Location using Geographic Information System (GIS) (در دست بررسی),

§  Urban planning and design of valuable lost spaces to spend leisure time (Case study: Gavmishi greenway) (در دست بررسی),

§         ارتقای سطح کیفیت محیط در ورودی های شهر (شهر بانه)

§         ارتقای سطح ایمنی در مبادی ورودی شهر با استفاده از آرام سازی ترافیک،

§         ارزیابی اثرات اقتصادی مبادلات مرزی بر سکونتگاه های روستایی (دهستان بلکه بانه)

§         بررسی شاخص های پایداری به منظور دستیابی به محله پایدار (محله آقاجانی بیگ شهر همدان)

§         ارزیابی کیفیت زیست پذیری محله چرچره در همدان با استفاده از مدل SFAS (محله چرچره همدان)

§         نقد پدیده شهرنشینی از دیدگاه ابن خلدون،

§         مقایسه مکتب شهرسازی اصفهان با رنسانس در اروپا،

§         مدل سازی سند چارچوب برنامه ریزی و طراحی شهری در شهرسازی،

§         بررسی و ارزیابی اثر اجرای طرح محدودیت تردد نوبتی وسایل نقلیه بر میزان درآمد واحدهای تجاری-خدماتی مطالعه موردی: خیابان امام خمینی شهر ارومیه،

§         گونه شناسی جدید از نظام تولید فضای غیر رسمی در سطوح فضایی شهرستان مرزی بانه؛ روبه رونق یا رو به فقر؟،

§         آماده سازی و تحلیل پایگاه اطلاعات جغرافیایی شبکه آب و فاضلاب روستایی: مورد مطالعه شهرستان کامیاران،

§         تبیین مؤلفهها و عناصر شهری آسیب پذیر در بحران و ارائه اقدامات اساسی در مراحل مدیریت بحران،

§  Overcoming essential behavioral patterns in urban places: consequent of place environmental qualities (در دست بررسی).

§         تالیف کتاب تحت عنوان GIS و آنالیز شبکههای ارتباطی شهر، (1393)، تهران، انتشارات ساکو.

§         تدوین کتاب تحت عنوان: یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی کشور؛ الزامی ضروری برای پیشگیری حوادثی نظیر آتش سوزی ساختمان پلاسکو، (1398)، تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.

§         تدوین کتاب تحت عنوان: خودایمنی شهر؛ رهیافتی برای پیشگیری از حوادثی نظیر حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، (1398)، تهران، مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.

سوابق پژوهشی

§         ساختار برنامه­های نوسازی شهری در ایران (1392)

مجری: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

§         الگوی شهرسازی ایرانی- اسلامی کلانشهر مشهد (1394)

مجری: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

§         مطالعات و ارزیابی الزامات پدافند غیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بانه و بازنگری طرح اجرایی­ (1391)

مجری: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه کردستان

 

§         تهیه و آماده سازی پایگاه اطلاعات جغرافیایی آب و فاضلاب استان کردستان – شهرستان کامیاران (1393)

مجری: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه کردستان

 

§         انجام مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران- شمال (گیلان) (1394)

مجری: معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

§         آماده سازی پایگاه اطلاعات محیطی، کالبدی، فضایی برای طراحی شهر جدید دل عالم (1393)

مجری: پژوهشکده نظر

 

§         ساماندهی و طراحی فضاهای شهری جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مورد مطالعه: سبز راه ناحیه ای گاومیشی منطقه 6 تهران) (1395)

مجری: مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

 

§         چارچوب طراحی شهری کلانشهر مشهد (1395)

مجری: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

§         مکانیابی پایانه­های مسافربری غیرمتمرکز برون شهری تهران (1396)

مجری: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

§         طرح توسعه کالبدی دانشگاه علم و صنعت ایران (1398)

مجری: معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

§         برنامه توسعه راهبردی هوشمند شهر جدید هشتگرد (1398)

مجری: معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

§         ساماندهی مسیل باختر واقع در منطقه هشت شهر تهران (1398)

مجری: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

 

§         بررسی زمینه­های استقرار استارتاپ­ها در شهر تهران: بررسی موردی: منطقه 17 شهر تهران (1398)

مجری: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

کسب رتبه

برگزیده جایزه نظام وظیفه تخصصی (طرح جایگزین خدمت(

برگزیده جایزه شهید تهرانی مقدم(به دلیل اشتغال به تحصیل استفاده نشد).

برگزیده جایزه بورس دکتری شهید احدی بنیاد ملی نخبگان کشور.

دانشجوی برتر بنیاد ملی نخبگان در سال 1395

دانشجوی برتر بنیاد ملی نخبگان در سال 1396

دانشجوی برتر بنیاد ملی نخبگان در سال 1397

دانشجوی برتر بنیاد ملی نخبگان در سال 1398

توانمندی ها
کارگاه برنامه‌ریزی و طراحی شهری (منطقه، شهر و محله)
مبانی نظری و عملی سیستم اطلاعات جغرافیایی
(مکانی- توصیفی) / GIS در کارگاه‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری (از تولید نقشه‌های پایه تا تحلیل‌های کمی، کیفی، آماری- فضایی و سه بعدی در فرایند مکان‌سازی شهری)
برنامه‌ریزی طراحی محور در شهرسازی
برنامه‌ریزی فضای سبز شهری
مدل‌های کمی در شهرسازی
تکنیک‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری
آمار کاربردی و آزمون‌های آماری پیشرفته
روش تحقیق و فرآیند عملیاتی پژوهش‌های گوناگون در حوزه شهرسازی
داوری پژوهش‌های مختلف در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی شهری
(داوری 75 مقاله (تاکنون)، برای پنج نشریه علمی- پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
تسلط و آشنایی با نرم‌افزارهای زیر در کارگاه‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری
مجموعه ArcGIS و نرم‌افزارهای وابسته به آن، City Engine، AutoCAD، GoogleEarth & Earth Engine Explorer، Universal Maps Downloader، Global Mapper، Map Source، Micmac، Depth Map، Lumion، SketchUp، Adobe Photoshop، SPSS, LISREL, Smart-PLS, و و نرم‌افزارهای کاربردی دیگر در فرایند امورات جانبی کارگاه‌های شهرسازی.