مشاور عالی

سوابق تحصیلی

1362 1358         

دانشگاه هانور، آلمان

دکتری شهرسازی    

 

1355 1353        

دانشگاه هانور، آلمان

کارشناسی ارشد پیوسته معماری/شهرسازی

سوابق آموزشی

§         استاد و عضو هیأت علمی دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

§         مسئول راه اندازی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های مازندران (1380)

§         مسئول راه اندازی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های گیلان (1383(

سوابق حرفه ای

1387 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز  آرمانشهر                                                                                 

سمت: مشاور عالی/ مدیر پروژه/ مدیر فنی  

                                                                                                                               

§         پیاده­راه­سازی تهران تاریخی (حصار ناصری) (1393-   …   ). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: مشاور عالی

§         طراحی نمای جداره بزرگراه امام علی (ع) تهران (1391- 1392). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: مشاور عالی

§         طراحی شهری بزرگراه امام علی (ع) تهران (1389- 1391). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت:  مشاور عالی.

§         طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شمال خیابان فروغی اصفهان (1388- 1390). کارفرما: شهرداری اصفهان، سمت:  مشاور عالی.

§         یکپارچه سازی طرح های منظر شهری محلات 3، 4، 5 و 7 خزانه بخارایی تهران (1387- 1389). کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران، سمت:  مشاور عالی.

§          طراحی شهری نوار ساحلی بوشهر (1387). کارفرما: شهرداری بندر بوشهر، سمت: مشاور عالی.

§         طرح­ منظر شهری محله 7 خزانه بخارایی تهران، (1387- 1389). کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران، سمت:  مشاور عالی.

§         طراحی شهری نوار ساحلی شهر بوشهر (1387). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت: مشاور عالی.

§         طراحی شهری خیابان آذر شهرمقدس قم (1396 تا کنون). کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی قم. سمت:  مشاور عالی.

  • تدوین ضوابط هماهنگی,تداوم وانسجام بصری نماهای شهری در منطقه 13 شهرتهران (1396-1395). کارفرما: نوسازی عباس آباد. سمت:  مشاور عالی.

§         انجام خدمات مشاور مادر و پایش طرح های ساماندهی وتوسعه مبادی اصلی شهر تهران (1395 تا کنون ). کارفرما: سازمان مشاور فنی ومهندسی تهران. سمت:  مشاور عالی.

§         خرید خدمات مشاوره تهیه برنامه راهبردی و طراحی شهری و مدیریت منظر شهر قشم (1399-1398). کارفرما: منطقه آزاد قشم. سمت:  مشاور عالی.

§         ابلاغ انجام خدمات طرح جامع 3 بعدی فاز E میرمهنا (1399-1398). کارفرما: منطقه آزاد کیش. سمت:  مشاور عالی.

§         تدوین ضوابط ودستورالعمل طراحی نما ساختمان شاخص شهر تهران (1399-1398). کارفرما: شرکت نوسازی عباس آباد. سمت:  مشاور عالی.

§         انجام خدمات مشاوره ای برای اراضی آماده سازی 22 هکتاری آستان قدس رضوی (1398). کارفرما:آستان قدس. سمت:  مشاور عالی.

§         ساماندهی بدنه بلوار پاسداران سنندج از ابتدای پل شالمان تا فرودگاه سنندج (1399-1398). کارفرما: شهرداری سنندج. سمت:  مشاور عالی.

§         مطالعات مرحله اول و دوم خیابان مرکزی شهر نادر صفوی (1397). کارفرما:شهرداری بوشهر. سمت:  مشاور عالی.       

§         خدمات طراحی، آماده سازی ، هدایت و کنترل ساخت و ساز و بازاریابی حوزه میانی شهر جدید بهارستان (1399-1397). کارفرما: شرکت عمران شهر جدید بهارستان. سمت:  مشاور عالی.       

§         طراحی و امکان سنجی سایت مجتمع شهید خلیل عباسی (1397). کارفرما: شهرداری خمین. سمت:  مشاور عالی.

§         تهیه اسناد هدایت و کنترل نماهای شهری کاشان (میادین،تقاطع ها و معابر اصلی)و نظارت عالیه بر فرایند کنترل نما در شهر کاشان (1396-1395). کارفرما:سازمان زیبا سازی شهرداری کاشان. سمت:  مشاور عالی.

§         تدوین ضوابط هماهنگی,منطقه 19(1396-1395). کارفرما: نوسازی عباس آباد. سمت:  مشاور عالی.

§         انجام خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شهری محورمیانی شهرجدید بهارستان (1395-1394). کارفرما: شرکت عمران شهرجدید بهارستان. سمت:  مشاور عالی.                               

§         طراحی شهری خیابان جانبازان شهرزاهدان(1394). کارفرما: شهرداری زاهدان. سمت:  مشاور عالی.

§         تهیه طرح طراحی شهری محور75 متری میانی ومرکز شهر جدید شهریار دراستان آذربایجان شرقی (1394). کارفرما: شرکت جهادخانه سازی. سمت:  مشاور عالی.

§         انجام خدمات مشاوربرای مطالعات مرحله اول و دوم لنداسکیپ و معماری منظرحاشیه اروند از جزیره مینو درمنطقه آزاد اروند (1395-1394). کارفرما: سازمان منطقه ازاد اروندابادان _خرمشهر. سمت:  مشاور عالی.

§         مطالعات طرح راهبردی_تفصیلی و طراحی شهری جزیره مینو منطقه آزاد اروند رود (1394-1393). کارفرما: سازمان منطقه ازاداروندرود. سمت:  مشاور عالی.

§         انجام مطالعات و تهیه طرح مرحله اول ودوم مجموعه گردشگری غرب شاهین شهر(1394-1393). کارفرما: شهرداری شاهین شهر. سمت:  مشاور عالی.

§         تهیه طرح جامع اراضی منطقه تفریحی وگردشگری امند زنجان به همراه طراحی ومعماری مجموعه مربوطه(1394-1393). کارفرما: شرکت سرمایه گذاری آرین طرح شمسا. سمت:  مشاور عالی.

§         انجام مطالعات و تدوین طرح اراضی متعلق به بیمارستان حضرت ولیعصر شهرزنجان (1394-1393). کارفرما: جهاد توسعه خدمات زیربنایی. سمت:  مشاور عالی.

§         شناسایی, اصلاح و بازنگری طرح های اجرایی معابر و تقاطع و میادین (1395-1393). کارفرما: شهرداری تهران. سمت: کارشناس طراحی شهر 

§         انجام خدمات مشاوره طراحی شهری محور شهید رجایی ،ایت ا… کاشانی و طراحی شهری محور قطب راوندی (1394-1393). کارفرما: شهرداری کاشان. سمت:  مشاور عالی.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه مجموعه مسکونی امید در پنج قطعه زمین واقع در پهنه S222 طرح تفصیلی جدید شهر تهران و تبدیل به پهنه R122با مساحت زیربنای مفید 82000مترمربع به نشانی تهران، اجودانیه ،خیابان سباری، کوچه هفتم غربی ،(جنوب مجموعه دایره المعارفبزرگ اسلامی)به منظور اخذ مصوبه کمسیون ماده 5 شهرداری تهران (1392). کارفرما: شخص حقیقی. سمت:  مشاور عالی.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه دهکده سلامت واسایش سوهانک واقع در منطقه یک شهرداری تهران با پهنه G323طرح تفصیلی جدید تهران (پهنه حفاظت ویژه -محدوده بین حد کالبدی شهر و محدوده شهر)به نشانی تهران، شهرک قائم ،میدان نیایش ،خ بوستان ،خ حدادی (1392). کارفرما: شخص حقیقی. سمت:  مشاور عالی.

§         امکان سنجی،مطالعات اقتصادی و طراحی شهری اراضی پادگان شهید  دلجویان بجنورد (1392). کارفرما: شرکت پیمان غدیر. سمت:  مشاور عالی.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه زمین اتحادیه دامداران کل کشور با شماره پرونده30007347واقع در منطقه سه شهرداریبا پهنه G211طرح تفصیلی جدید تهران (باغات کشاورزی)تهران ،سئول، م پیروزان، انتهای پیروزان، نبش بزرگراه شهید چمران (1392). کارفرما: شخص حقیقی. سمت:  مشاور عالی.                               

§         انجام مطالعات سایت کنار نیروگاه شهید منتظری (1392). کارفرما: شهرداری شاهین شهر. سمت: مشاور عالی.

§         پروژه طراحی و ساماندهی جداره بزرگراه امام علی(ع) (تکراری) (1392). کارفرما: سازمان زیبا سازی تهران. سمت:  مشاور عالی.   

§         پروژه مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه زمین محمد حسین عنقایی به نشانی تهران ،اوین ،میدان دانشگاه شهید بهشتی ،خ 13 چنار ،پ 28(1392). کارفرما: شخص حقیقی. سمت:  مشاور عالی.         

§         انجام خدمات مشاوره ای اسناد هدایت و کنترل معماری و طراحی شهری کاشان (مدیریت و کنترل ساخت و سازنماهای شهری کاشان) (1393-1392). کارفرما: شهرداری کاشان. سمت:  مشاور عالی.        

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه و جزییات معماری سیول  ،تاسیسات،نظارت،واقع درپهنه G323طرح تفصیلی جدید تهران (فضای سبز تثبیت شده) (1392). کارفرما: شخص حقیقی. سمت:  مشاور عالی.

§         قرارداد طرح فاز 1و 2 آماده سازی اراضی 85 هکتاری طولای قشم (1391). کارفرما: فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه. سمت:              مشاور عالی.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه مجموعه فرهنگی،تجاری،اداری،مسکونی دایره المعارف بزرگ اسلامی واقع در پهنهS222طرح تفصیلی جدید تهران(مسکونی پهنه مرکزی)به نشانی ،کاشانک، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (1392-1391). کارفرما: شخص حقیقی. سمت:  مشاور عالی.

§         تهیه طرح توجیهی و آماده سازی اراضی 14/53 هکتاری زنجان (1391). کارفرما: هیئت اجرایی و نوسازی پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران. سمت:  مشاور عالی.                                  

§         انجام مطالعات جامع مرز رسمی باشماق مریوان(1390). کارفرما:  دفتر فنی استانداری کردستان. سمت:  مشاور عالی.    

§         تهیه طرح فاز 1و2 آماده سازی اراضی 120 هکتاری طولای قشم (1390). کارفرما: فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه. سمت: کارشناس طراحی شهر 

§         تهیه طرح اماده سازی اراضی 110 هکتاری شرکت تعاونی مسکن سازان ونک زنجان(1391-1390). کارفرما: شرکت تعاونی مسکن سازان ونک. سمت:  مشاور عالی.                                                                                                                                              

§         تهیه طرح تفصیلی و آماده سازی در اراضی 488 هکتاری دره بهشت پردیس بر اساس شرح خدمات پیوست 1و2 (1391-1390). کارفرما: جهادنصرزنجان. سمت:  مشاور عالی.                                                                                                             

§         انجام خدمات مشاوره برای تهیه برنامه و طرح توسعه اراضی اطراف میدان عباس پور (1391-1390). کارفرما: شهرداری مشهد. سمت:  مشاور عالی.                                                                              

§         تهیه طرح طراحی شهری خیابانهای امام خمینی و ولی عصر ابهر (1390). کارفرما: شهرداری ابهر. سمت:  مشاور عالی.              

§         خدمات مشاوره فاز 2 پارک مرجان بوشهر (1389). کارفرما:شهرداری بوشهر. سمت:  مشاور عالی. 

§         خدمات فاز 2 پارک حدفاصل شهرک نفت کش تا اسکله جلالی به وسعت 6 هکتار (1389). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت: کارشناس طراحی           

§         مرحله 1و2 پارک ساحلی سیادت (1389). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت:  مشاور عالی.

§         تهیه طرح آماده سازی اراضی 560هکتاری پرند (1389). کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند. سمت:  مشاور عالی.                

§         خدمات مشاور درطراحی معماری ونظارت براجرای مجموعه 528 واحدی مسکن  مهر واقع درمحله 11شیرین شهر خوزستان (1390-1389). کارفرما: شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیرخوزستان. سمت:  مشاور عالی.                                                                      

§         خدمات نظام مهندسی,عالیه ونظارت مستقیم بر عملیات اجرایی مجموعه 2000 واحدی مسکن مهر شهر جدید شیرین شهر (1391-1389). کارفرما: شرکت هسا. سمت:  مشاور عالی.                                                           

§         طرح آماده سازی و طراحی شهری اراضی 30 هکتاری ملارد(آ.س.پ) (1389). کارفرما: شرکت آ.س.پ. سمت:  مشاور عالی.       

§         انجام خدمات مشاوره برای طراحی و نظارت بر اجرای بلوک های مسکونی 5000 واحدی (1391-1389). کارفرما: شرکت پونگ آن پارس. سمت:  مشاور عالی.                                                                             

§         تهیه طرح آماده سازی بازنگری اراضی 6 هکتاری فارسان (1390-1389). کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی پهار محال و بختیاری           .سمت:  مشاور عالی.                                                          

§         طراحی شهری ورودی شهر مریوان(از سمت سنندج) (1390-1389). کارفرما: شهرداری مریوان. سمت:  مشاور عالی.                 

§         طراحی شهری ورودی شهر مریوان(از سمت سقز) (1390-1389). کارفرما: شهرداری مریوان. سمت:  مشاور عالی.                    

§         بدنه سازی ترمینال سقز تا میدان سهروردی سنندج (1390-1389). کارفرما: شهرداری سنندج. سمت:  مشاور عالی.                  

§         خدمات مشاور برای تهیه طرح جامع معماری وطراحی شهری مرکز شهرجدید شیرین شهر (1389-1388). کارفرما: شرکت عمران شهرجدید شیرین شهر. سمت:  مشاور عالی.

§         آماده سازی پروژه 415 هکتاری اراضی پرند (1389-1388). کارفرما: اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان تهران. سمت:     مشاور عالی.                                                                                 

§         محوطه سازی زمین 12/5 هکتاری و مطالعه و طراحی فاز 1و 2 پروژه هزار واحدی مسکونی فیروزکوه (1388). کارفرما: ناجی سازان زمین. سمت:  مشاور عالی.                                                                                  

§         مطالعات وطراحی فازیک و دو و نظارت پروژه ساختمان ها،گاراژها و محوطه سازی بخش جنوبی محله 11 شهر جدید شیرین شهر خوزستان (1388). کارفرما: شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر. سمت:  مشاور عالی.                                 

§         تهیه طرح آماده سازی حدود 110 هکتار از اراضی سپاه الغدیر یزد (1388). کارفرما: قرارگاه مسکن سپاه الغدیر یزد. سمت:  مشاور عالی.

§         طراحی شهری محدوده ایت الله طالقانی اردبیل  (1388). کارفرما: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. سمت: کارشناس طراحی            

§         خدمات مشاوره برای طراحی اراضی 5/2 هکتاری تیپ زرهی 2 زنجان (1389-1388). کارفرما: شرکت تعاونی مسکن تیپ2زرهی زنجان. سمت:  مشاور عالی.

§         طراحی معماری بلوک های مسکونی,سایت پلان,محوطه سازی و آماده سازی اراضی 90 هکتاری (1389-1388). کارفرما: اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان تهران. سمت:  مشاور عالی.                                                          

§         طراحی شهری بزرگراه امام علی پایلوت طراحی شهری معابر احداثی تهران (1389-1388). کارفرما: شهرداری تهران. سمت:  مشاور عالی.

§         تهیه طرح،سایت پلان و محوطه سازی اراضی 90هکتاری مسکونی اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران (1389-1388). کارفرما: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران. سمت:  مشاور عالی.                                        

§         تهیه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری فرودگاه ازادی درنطرآباد تهران (1389-1388). کارفرما: شرکت سرمایه گذاری طیبین. سمت:  مشاور عالی.      

§         تهیه طرح آماده سازی و تفکیکی اراضی حدود 43 هکتاری پلاک ثبتی 5303 اراضی شورجه (1389-1388). کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارگران نانوایان زنجان. سمت:  مشاور عالی.                    

§         طرح منظر شهری و تاسیس دفتر محلی مشاور نوسازی محله در محدوده محله 7 خزانه بخارایی واقع در منطقه 16 شهرداری (1388-1387). کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران. سمت:  مشاور عالی.

§         مطالعات و طراحی مرحله اول سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی (1388-1387). کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان. سمت: مشاور عالی.

§         طرح آماده سازی مرحله اول اراضی 45 هکتاری کرمان (1387). کارفرما: شرکت تعاونی تولیید کنندگان پسته رفسنجان. سمت:   مشاور عالی.

§          تهیه طرح آماده سازی اراضی 88 هکتاری شرکت تعاونی مسکن جعفریه درشهرجدید پرند (1387). کارفرما: شرکت تعاونی مسکن جعفریه (کارکنان وزارت دفاع). سمت:  مشاور عالی.       

§         طراحی شهری محورهای ورودی شهرکرد ـ فرخشهر (1387). کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، سمت: کارشناس طراحی

§         طراحی فاز 1و 2 پروژه طرح گردشگری قره سو(شهر کلات) (1387). کارفرما: شهرداری کلات. سمت:  مشاور عالی.                 

§         مطالعات امکان سنجی احداث شهرک مسکونی انیس آباد تهیه طرح جامع ،تفصیلی و آماده سازی (1388-1387). کارفرما: شخص حقیقی. سمت:  مشاور عالی.                                                                                         

§         مدیریت طرح­های موضعی و موضوعی شهرداری تهران (1389- 1392). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: مدیر پر

§         مطالعات ساماندهی منطقه نمونه گردشگری نئور (1388-1387). کارفرما: سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. سمت:  مشاور عالی.                                                                                                                 

§         طراحی مرحله دوم آماده سازی سایت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1387). کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. سمت:  مشاور عالی.                                                             

§         طراحی معماری مجموعه مسکونی 1507 واحدی مسکن مهر در شهر جدید پرند (1388-1387). کافرما: اتحادیه تعاونی های مسکن 14 گانه. سمت:  مشاور عالی.                                                                      

§         تهیه طرح تفصیلی و طرح آماده سازی اراضی حدود 312 هکتاری اتحادیه تعاونی های مسکن و فرهنگیان استان تهران (تهیه طرح تفصیلی و طرح آماده سازی اراضی 101 هکتاری فاز 6 پرند) (1387). کارفرما: اتحادیه تعاونی های مسکن فرهنگیان تهران(اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران).سمت:  مشاور عالی.                                                                      

§         انجام خدمات مشاوره مرحله دوم وسوم طرح گردشگری  و ساماندهی رودخانه چشمه کیله تنکابن (1387). کارفرما: شهرداری تنکابن. سمت:  مشاور عالی.                                      

§         انجام خدمات مشاوره برای طراحی و تهیه نقشه ها و جزییات و برآورد محوطه سازی پروژه مجتمع مسکونی استیجاری خواجوی کرمانی (1387).کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی کرمان. سمت:  مشاور عالی.                                                                      

§         تهیه طرح اماده سازی اراضی حدود100 هکتاری شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرودگاه درشهرجدید پرند (1388-1387). کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرودگاه. سمت:  مشاور عالی.                                                      

§         طراحی مجموعه شهربازی زنجان درزمینی به مساحت تقریبی 1/5 هکتاردرحاشیه زنجان رود (1388-1387). کارفرما: شرکت persian_gulf . سمت:  مشاور عالی.

§         طرح حفاظت جامع بافت تاریخی شهر یزد (مرحله دوم به مساحت تقریبی 700 هکتار) (1387-1386). کارفرما: سازمان عمران و بهسازی شهری. سمت:  مشاور عالی.                                  

§         انجام خدمات طراحی شهری میدان جمهوری اسلامی شاهرود و حوزه بلافصل ان (1387-1388). کارفرما: شهرداری شاهرود. سمت:  مشاور عالی.                                                                                           

§         طراحی اراضی پتروشیمی زنجان به مساحت500هکتار شامل تهیه طرح تفصیلی،طراحی شهری و طرح آماده سازی (1387-1386). کارفرما: شرکت صنعتی صنایع پتروشیمی زنجان. سمت:  مشاور عالی.

 

سایر سوابق 

1390

طراحی و محوطه‌سازی مجتمع مسکونی 2200 واحدی گرمدره، شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم.

1389

طرح آماده سازی اراضی باغستان طاهر آباد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

   

1389 ـ 1388

طرح تفصیلی و آماده سازی اراضی 35 هکتاری شهر جدید هشتگرد، با همکاری دانشگاه فنی برلین، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

1386

طراحی شهری خیابان مدائن تهران، مهندسین مشاور نقش محیط

1384

طراحی شهری ساحل رودخانه تجن ساری، مهندسین مشاور نقش محیط

1380

طراحی شهری و طراحی 850 واحد مسکونی در شهرک میدان تیر تبریز، مهندسین مشاور دکتر پاکزاد و همکاران

1376

تهیه نقشه­های فاز اجرایی شهرک کوثر، مهندسین مشاور دکتر پاکزاد و همکاران

1376-1375

طراحی شهری و طراحی 850 واحد مسکونی شهرک کوثر در سوهانک تهران،  مهندسین مشاور دکتر پاکزاد و همکاران

1375-1374

طراحی شهری و طراحی 5000 واحد مسکونی برای شهرک ناز کرج، مهندسین مشاور دکتر پاکزاد و همکاران

1380

طراحی شهری مرکز شهر بابلسر،  مهندسین مشاور نقش محیط

1372

طرح آماده­سازی اراضی سیلک کاشان (638 هکتار)، مهندسین مشاور پاتیاو

1372

طرح آماده­سازی شهرک سام و زال در قشم (90 هکتار)، مهندسین مشاور آهون

1371

طرح آماده­سازی در پارس­آباد مغان (39 هکتار)، مهندسین مشاور شباک

1371

طرح آماده­سازی اراضی در شهر گرمی دشت مغان (80 هکتار)، مهندسین مشاور شباک

1371

طرح آماده­سازی اراضی شمال بیله­سوار دشت مغان (86هکتار)، مهندسین مشاور شباک

1368-1367

مجتمع مسکونی کرکوند فولاد مبارکه (28 هکتار)، مهندسین مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1367-1366

طرح آماده ­سازی اراضی شهرک شهید مدنی همدان (342 هکتار)، مهندسین مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1366

طرح آماده ­سازی اراضی شهرک المهدی مهدیشهر (7/6 هکتار)، مهندسین مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1366

طرح آماده ­سازی اراضی شرق شاهرود (50 کیلومتر)، مهندسین مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1364

طرح آماده ­سازی اراضی مسکونی زعفرانیه 2 تبریز (82 هکتار)، مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1358-1357

طراحی فاز یک و دو شهرک جمهوری اسلامی ایران (دو هزار واحد مایار)، مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1357

طراحی فاز یک و دو محوطه مجتمع مسکونی نیروی هوایی در شیراز، مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1356

طراحی فاز یک و دو شهرک شوش تهران (ریما)، مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1356

طراحی فاز یک و دو مجتمع مسکونی کارمندان برق منطقه­ای اصفهان، مهندسین مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1368

طرح بازسازی، توسعه و تکمیل شهر رفیع در دشت آزادگان، دفتر فنی آموزشی پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی

1366

طرح بازسازی، توسعه و تکمیل روستای ابوحمیظه در دشت آزادگان، دفتر فنی آموزشی پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی

1362

طرح توسعه و تکمیل شهر بستان (بازسازی مناطق جنگی)، دفتر فنی آموزشی پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی

1363-1362

طرح جامع و تفصیلی شهرک کارکنان مجتمع فولاد مبارکه (اراضی کرکوند)، دفتر فنی آموزشی پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی

1360-1359

مکان­یابی و طراحی اردوگاه­ها جهت اسکان موقت مهاجرین جنگی در نجف­آباد، اصفهان، آباده، نطنز، راوند، قمصر، نائین، بروجن، بنیاد امور مهاجرین جنگی

1358-1357

طراحی محوطه­های شهرک­های شهید فکوری، شهید چمران و پارچین (تهران)، شرکت جرج کلهر ـ موباگ انترناشنال

1357-1356

طرح جامع شهر سمنان، مهندسین مشاور طرح و پژوهش

1357-1356

طرح جامع و تفصیلی شهر لنگرود، مهندسین مشاور طرح و پژوهش

1357-1356

طرح جامع و تفصیلی شهر لاهیجان، مهندسین مشاور طرح و پژوهش

1357-1356

طرح تفصیلی شهر رشت، مهندسین مشاور طرح و پژوهش

1355-1354

طرح جامع محله لانگ دررورنه (بوخوم)، شرکت راینهاردهسه در آلمان

1355-1354

طرح بهسازی شهر وردن، شرکت راینهاردهسه در آلمان

1355-1354

مجتمع مسکونی گاربسن (هانور)، شرکت راینهاردهسه در آلمان

 

مقالات منتشرشده

§         پاکزاد، جهانشاه ( 1386). نظرسنجي خودماني درباره ي عرصه عمومي. مـا،

§         پاکزاد، جهانشاه ( 1386). طراحی شهری مرکز شهر بابلسر. آبادی، شماره 55، تابستان.

§         پاکزاد، جهانشاه ( 1386). صاحبنظران طراحی شهری ایران چگونه می اندیشند. آبادی، شماره 55، تابستان.

§         پاکزاد، جهانشاه ( 1385). سیمای شهر و آنچه کوین لینچ از آن می فهمید. آبادی، شماره 53، زمستان.

§         پاکزاد، جهانشاه ( 1384). تأملی بر مفهوم شهر درایران. اندیشه ایرانشهر، شماره 6 زمستان.

§         پاکزاد، جهانشاه (1383). گره،میدان، فلکه، بررسی معناشناختی سه واژه در شهرسازی. ضمیمه نشریه شهرداری ها، شماره 67،آذر.

§         پاکزاد، جهانشاه (1382). بررسی تطبیقی شهرهای ایران و اروپایی ریشه یابی موانع تاریخی مشارکت مردمی. صفه، شماره 37، پاییز و زمستان.

§         پاکزاد، جهانشاه (1382). پدیدار شناسی نمای ساختمان های مسکونی و سیر تکوینی توقعات از آن. هنرهای زیبا، شماره 14، تابستان.           

§         پاکزاد، جهانشاه (1382). اصول بافت سنتی شهرهای ایران. تازه های ترافیک

§         پاکزاد، جهانشاه (1382). عناصر و کیفیت های منظر یک فضای شهری. شماره 38، بهار.

§         پاکزاد، جهانشاه (1381).کیفیت فضا، آبادی ، شماره 37، زمستان.

§         پاکزاد، جهانشاه (1381).طرح نواب، نامه سرگشاده بارون اوژن هوسمان به دبیرخانه مجله. فصلنامه معماری ایران ، دوره سوم، شماره 9.

§         پاکزاد، جهانشاه (1381).کیفیت محیط شهری مطالبه معوقه شهروندان. فصلنامه مدیریت شهری، شماره 9، بهار.

§         پاکزاد، جهانشاه (1380). فرهنگ کارشناسی ـ فرهنگ دوم. فصلنامه مدیریت شهری، شماره 8 ، زمستان.

§         پاکزاد، جهانشاه (1380). .طراحی شهری ضرورت یا تجمل. ماهنامه شهرداری ها ، ویژه نامه طراحی شهری ، شماره 23.

§         پاکزاد، جهانشاه (1379). واژه های مهندسی راه و ساختمان. صفه، شماره31،      پاییز و زمستان .            

§         پاکزاد، جهانشاه (1379). واژه های معماری. صفه، شماره 31، بهار و تابستان .

§         پاکزاد، جهانشاه (1379). مبلمان شهری و نظام توسعه شهری. ماهنامه شهرداری ها ، شماره 13، خرداد.

§         پاکزاد، جهانشاه (1379). طراحی شهری درنظام توسعه شهری. فصلنامه مدیریت شهری ، شماره3، پاییز.

§         پاکزاد، جهانشاه (1378). معادل فارسی واژه های رایج معماری و شهرسازی. فصلنامه صفه، شماره 29، پاییز و زمستان.

§         پاکزاد، جهانشاه (1378). فرم، شکل، گشتالت. فصلنامه معماری و فرهنگ ، شماره یک، تابستان .

§         پاکزاد، جهانشاه (1376). کوچه های مطلوب(طرح بهسازی کوچه های مسکونی). فصلنامه آبادی ، شماره 26.

§         پاکزاد، جهانشاه (1376). طراحی شهری چیست؟. فصلنامه آبادی، شماره 25، تابستان.

§         پاکزاد، جهانشاه (1375). هویت و این همانی با فضا. فصلنامه صفه، شماره 21 و 22، بهار و تابستان.

§         پاکزاد، جهانشاه (1370). ساده و پیچیده، دو قطب طراحی. فصلنامه صفه ، شماره3، تابستان.

§         پاکزاد، جهانشاه (1369). واحد همسایگی. فصلنامه صفه ، شماره 1، تابستان.

§          

§         پاکزاد، جهانشاه (در حال تدوین). روانشناسی محیط برای طراحان شهری

§         پاکزاد، جهانشاه (1390).تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از ابتدا تا دوران قاجار.انتشارات آرمانشهر.

§         پاکزاد، جهانشاه (1389). تاریخ شهر اروپا تا انقلاب صنعتی. انتشارات آرمانشهر

§         پاکزاد، جهانشاه (1388). سیر اندیشه ها در شهرسازی (جلد سوم)، انتشارات شهیدی.

§         پاکزاد، جهانشاه (1386). سیر اندیشه ها در شهرسازی (جلد دوم)، انتشارات شهر های جدید.

§         پاکزاد، جهانشاه و حسینیون، سولماز (1386). ترجمه کتاب مستند سازی منظر شهری، انتشارات شهیدی، زمستان (نظارت و ویرایش علمی ترجمه)

§         پاکزاد، جهانشاه (1386). مجموعه مقالات در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری. انتشارات شهیدی.

§         پاکزاد، جهانشاه (1386). مجموعه مقالات در باب طراحی شهری. انتشارات شهیدی.

§         پاکزاد، جهانشاه (1386). سیر اندیشه ها در شهرسازی (جلد اول)، انتشارات شهر های جدید.

§         پاکزاد، جهانشاه (1385). مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، انتشارات شهیدی.

§         پاکزاد، جهانشاه (1383). راهنمای طراحی فضاهای شهری، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.

§         پاکزاد، جهانشاه (1384). سرعت 30 )30 (Tempo، مترجم: جهانشاه پاکزاد، انتشارات سازمان شهرداریها.

§         گروتر، یورگن (1375). زیباشناختی در معماری، مترجم: جهانشاه پاکزاد، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

§         پاکزاد، جهانشاه (1374). معماری برای نوجوانان، شهررومی ، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

§         پاکزاد، جهانشاه (1371). معماری برای نوجوانان، اهرام مصر، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

سوابق پژوهشی

§         تدوین ساختار بانک اطلاعاتی قطب علمی طراحی شهری در بافت های با ارزش و فرسوده دانشگاه شهید بهشتی

§         طرح پژوهشی تجدید نظر در برنامه درسی و شرح دروس رشته کارشناسی طراحی شهری

§         هدایت طرح پژوهشی شرح خدمات اصلاحی قرارداد تیپ 12 ، طرح  های توسعه؛ عمران و حوزه نفوذ شهرها، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

§         جایگاه طراحی شهری در نظام برنامه ریزی شهری ایران در همکاری با مهندسین مشاور شارمند برای وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری)

§         تدوین اصول و ضوابط طراحی فضاهای شهری برای وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازی و معماری)

§         اثاثه (مبلمان) شهری در ایران برای وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز مطالعات و تحقیقات)

§         شهر آسیایی (تحقیق دانشجویی ـ انتشارات دانشکده معماری هانور)

کسب رتبه

برنده جایزه بین‌المللی کتاب برتر در حوزه شهرسازی از بنیاد UN-HABITAT سازمان ملل، به خاطر کتاب‌های تاریخ شهرو شهرنشینی در اروپا و تاریخ شهرو شهرنشینی در ایران.

§         برنده جایزه کتاب برتر سال در حوزه شهرسازی از شهرداری تهران در جشنواره خلاقیت و نوآوری به خاطر مجموعه کتاب سیراندیشه‌ها در شهرسازی.

§         پژوهشگر برتر سال دانشگاه شهیدبهشتی.

§         پیشکسوت برتر در حوزه دانش نظری شهرسازی.

 

 

 

توانمندی ها
تسلط به روش تحقیق در مطالعات شهری
تسلط به اصول تدوین گزارش‌های حرفه ای پروژه های شهری
زبان انگیسی
زبان آلمانی