مریم مرتضی

مریم مرتضی کارشناس علوم اجتماعی maria_m626@yahoo.com سوابق تحصیلی1392 – 1396          دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی علوم اجتماعی سوابق حرفه ای1395 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: کارشناس علوم اجتماعی                                                                                                                                 §         انجام خدمات مشاور و پايش طرح هاي ساماندهي وتوسعه مبادي اصلي شهر تهران (1396- 1398). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری … ادامه خواندن مریم مرتضی