مریم علیپور اصفهانی

سوابق تحصیلی

1392 1394        

دانشگاه هنر اصفهان . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری

 

1388 1392        

دانشگاه هنر اصفهان . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی

سوابق آموزشی

نیمسال تحصیلی دوم 1396-1397      

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بنیان شاهین شهر

راهنمایی پایان‌نامه . دوره کارشناسی شهرسازی

 

سال تحصیلی 1394-1397               

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بنیان شاهین شهر (کارشناسی شهرسازی)

انسان، طبیعت و معماری

درک و بیان معماری 2

روستا

مدل‌های کمی در شهرسازی

محوطه‌سازی (گروه عمران)

اصول و مبانی معماری و شهرسازی (گروه عمران)

درآمدی بر شهرشناسی (درک و بیان محیط شهری)

مبانی و روش‌های طراحی شهری

کارگاه برنامه و طرح 1 (برنامه‌ریزی و طراحی منطقه‏ای)

مبانی برنامه‏ریزی شهری

روش تحقیق در شهرسازی

کارگاه آماده‏سازی زمین

کارگاه شهرسازی 1

هندسه احجام و پرسپکتیو

بافت فرسوده

گرافیک رایانه‏ای

درک و بیان معماری 1

مبانی مهندسی معماری و ساختمان.

کارگاه شهرسازی3

 

سال تحصیلی 1394-1395               

موسسه آموزش عالی امین فولادشهر (کارشناسی شهرسازی)

کارگاه آماده‏سازی زمین . دوره کارشناسی شهرسازی

کارگاه شهرسازی 1 . دوره کارشناسی شهرسازی

 

 

نیمسال تحصیلی دوم 1393-1394     

دانشگاه هنر اصفهان . دانشکده هنر و معماری

همکاری با دکتر محمود قلعه‌نوئی (مدیر گروه کارشناسی ارشد طراحی شهری)، در درس کارگاه شهرسازی 4. دوره کارشناسی شهرسازی

سوابق حرفه ای

1398

اسوشهر مهندسین مشاور معمار و شهرساز میدیا

سمت: کارشناس شهرسازی

§دفتر توسعه محله‏ای (ناحیه 3 منطقه 19 تهران) (1398). کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران، سمت: کارشناس شهرسازی.

 

1396

دفتر انتشارات معمارخانه باغ نظر

سمت: پژوهشگر طراحی شهری

§دولتخانه صفوی در اصفهان (1396). سمت: پژوهشگر طراحی شهری.

 

1395-1396

شرکت آزادراه شرق سپاهان

سمت: کارشناس طراحی شهری

§مطالعات مکانیابی و تعیین کاربری اراضی واقع در حاشیه آزادراه شرق سپاهان (1396). سمت: کارشناس طراحی شهری.

 

1394-1395

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز ژیزمانسمت

سمت: مدیر فنی شهرسازی

§ممیزی املاک شاهین‌شهر (1394-1395). سمت: مدیر فنی شهرسازی.

 

1393

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز هنرنگار سدیدسمت

سمت: کارشناس شهرسازی

§طراحی شهری خیابان بهارستان غربی (1393). سمت: کارشناس شهرسازی.

§ساماندهی اراضی محمودآباد (1393). سمت: کارشناس شهرسازی.

 

1391

مشاور دانشگاه هنر اصفهانسمت

سمت: کارشناس شهرسازی

§شهر جدید نفت و انرژی شیب دراز (1391). سمت: کارشناس شهرسازی.

مقالات منتشرشده

§         علیپور، مریم (1397) “برنامه­ریزی راهبردی بزرگراه امام علی تهران با رویکرد بازتعریف محلات منسجم پیرامونی” ،همایش بین­المللی عمران، معماری و زیرساخت­های شهری، تبریز.

 

§         علیپور، مریم (1397)  تدوین مدل نظری مولفه های موثر بر سرزندگی اجتماعی خیابان (مورد مطالعه: خیابان تاریخی سپه، اصفهان)، نشریه مرمت و معماری ایران، سال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صص 135-119.

 

§         علیپور، مریم (1394)  ارزیابی شاخص‏های کالبدی و اثرگذاری آن بر سرزندگی و زیست پذیری محله‏های قدیم شهری (مورد مطالعه: محله تاریخی سنبلستان، اصفهان)، نشریه مرمت و معماری ایران، شماره 9، صص 26-13.

 

§         علیپور، مریم (1394)  تبیین مؤلفه‌ها و سنجه‏های بُعد ارتباطی سرمایه اجتماعی در چارچوب دیدگاه شهر هوشمند، فصلنامه علمی تخصصی شهر هوشمند، شماره 1، صص 65-52.

 

§         علیپور، مریم (1394)  «بررسی کیفیت‏های محیطی مؤثر بر شکل‏گیری فضاهای خلاق شهری با تأکید بر ابعاد فضایی-کالبدی، (مورد مطالعه: محله درب امام اصفهان)»، فصلنامه علمی تخصصی شهر هوشمند، شماره 2، صص 59-42.

سوابق پژوهشی

§         مناسب‌سازی شهری برای گروه‏های خاص

مجری: گروه معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان

کسب رتبه

§         کسب رتبه اول در دوره تحصیلی کارشناسی

§         کسب رتبه اول در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD (دوبعدی و سه بعدی)، Office، GIS، Photoshop، Sketch up، Lumion
مهارت در اسکیس، راندو و شیتبندی
زبان انگلیسی