مدیرعامل

سوابق تحصیلی

1394  …  دانشگاه هنر تهران . دانشکده معماری و شهرسازی

دانشجوی دکتری شهرسازی    

1384  1388 دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری

 

سوابق آموزشی

نیمسال تحصیلی اول 1389-1390 

دانشگاه کردستان . دانشکده هنر و معماری

 تدریس طرح 5 شهرسازی . دوره کارشناسی شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی دوم 1389-1390 

دانشگاه کردستان . دانشکده هنر و معماری

 تدریس طرح 5 شهرسازی . دوره کارشناسی شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی اول 1390-1391   

دانشگاه کردستان . دانشکده هنر و معماری

راهنمایی پایان­نامه دوره کارشناسی شهرسازی . مهسا رستمی

مشاور پایان­نامه دوره کارشناسی شهرسازی . سهیل رجبی

 

نیمسال تحصیلی دوم 1390-1391 

دانشگاه کردستان . دانشکده هنر و معماری

اهنمایی پایان­نامه دوره کارشناسی شهرسازی . مهسا رستمی

مشاور پایان­نامه دوره کارشناسی شهرسازی . سهیل رجبی

 

سوابق حرفه ای

1387ـ تاکنون       

شرکت آرمانشهر

 مهندسین مشاور معمار و شهرساز 

 سمت: مدیر عامل / مدیر فنی/ مدیر پروژه/ کارشناس طراحی شهری                                                     

§         پیاده­راه­سازی تهران تاریخی (حصار ناصری) (1393-   …   ). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: مدیر پروژه.

§         طراحی نمای جداره بزرگراه امام علی (ع) تهران (1391- 1392). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: مدیر پروژه.

§         طراحی شهری بزرگراه امام علی (ع) تهران (1389- 1391). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: مدیر پروژه.

§         طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شمال خیابان فروغی اصفهان (1388- 1390). کارفرما: شهرداری اصفهان، سمت: مدیر پروژه.

§         یکپارچه سازی طرح های منظر شهری محلات 3، 4، 5 و 7 خزانه بخارایی تهران (1387- 1389). کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران، سمت: مدیر پروژه.

§          طراحی شهری نوار ساحلی بوشهر (1387). کارفرما: شهرداری بندر بوشهر، سمت: مدیر فنی.

§         طرح­ منظر شهری محله 7 خزانه بخارایی تهران، (1387- 1389). کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران، سمت: مدیر پروژه.

§         طراحی شهری نوار ساحلی شهر بوشهر (1387). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت: مدیر فنی.

§         مدیریت طرح های موضعی و موضوعی شهرداری تهران (1389- 1392). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: مدیر پروژه.

§         طراحی شهری خیابان آذر شهرمقدس قم (1396 تا کنون). کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی قم. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         تدوین ضوابط هماهنگی,تداوم وانسجام بصری نماهای شهری در منطقه 13 شهرتهران (1396-1395). کارفرما: نوسازی عباس آباد. سمت: کارشناس طراحی شهری

§         خرید خدمات مشاوره تهیه برنامه راهبردی و طراحی شهری و مدیریت منظر شهر قشم (1399-1398). کارفرما: منطقه آزاد قشم. سمت: کارشناس طراحی شهری..

§         انجام خدمات مشاوره ای برای اراضی آماده سازی 22 هکتاری آستان قدس رضوی (1398). کارفرما:آستان قدس. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         مطالعات مرحله اول و دوم خیابان مرکزی شهر نادر صفوی (1397). کارفرما:شهرداری بوشهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.                 

§         طراحی و امکان سنجی سایت مجتمع شهید خلیل عباسی (1397). کارفرما: شهرداری خمین. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         تهیه اسناد هدایت و کنترل نماهای شهری کاشان (میادین،تقاطع ها و معابر اصلی)و نظارت عالیه بر فرایند کنترل نما در شهر کاشان (1396-1395). کارفرما:سازمان زیبا سازی شهرداری کاشان. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         انجام خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شهری محورمیانی شهرجدید بهارستان (1395-1394). کارفرما: شرکت عمران شهرجدید بهارستان. سمت: کارشناس طراحی شهری.                

§         طراحی شهری خیابان جانبازان شهرزاهدان(1394). کارفرما: شهرداری زاهدان. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         انجام خدمات مشاوربرای مطالعات مرحله اول و دوم لنداسکیپ و معماری منظرحاشیه اروند از جزیره مینو درمنطقه آزاد اروند (1395-1394). کارفرما: سازمان منطقه ازاد اروندابادان _خرمشهر. سمت: کارشناس طراحی شهری..

§         انجام مطالعات و تهیه طرح مرحله اول ودوم مجموعه گردشگری غرب شاهین شهر(1394-1393). کارفرما: شهرداری شاهین شهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         تهیه طرح جامع اراضی منطقه تفریحی وگردشگری امند زنجان به همراه طراحی ومعماری مجموعه مربوطه(1394-1393). کارفرما: شرکت سرمایه گذاری آرین طرح شمسا. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         انجام مطالعات و تدوین طرح اراضی متعلق به بیمارستان حضرت ولیعصر شهرزنجان (1394-1393). کارفرما: جهاد توسعه خدمات زیربنایی. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         شناسایی, اصلاح و بازنگری طرح های اجرایی معابر و تقاطع و میادین (1395-1393). کارفرما: شهرداری تهران. سمت: کارشناس طراحی شهر 

§         قرارداد طرح فاز 1و 2 آماده سازی اراضی 85 هکتاری طولای قشم (1391). کارفرما: فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه. سمت:             کارشناس طراحی شهری.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه مجموعه فرهنگی،تجاری،اداری،مسکونی دایره المعارف بزرگ اسلامی واقع در پهنهS222طرح تفصیلی جدید تهران(مسکونی پهنه مرکزی)به نشانی ،کاشانک، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (1392-1391). کارفرما: شخص حقیقی. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         تهیه طرح توجیهی و آماده سازی اراضی 14/53 هکتاری زنجان (1391). کارفرما: هیئت اجرایی و نوسازی پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران. سمت: کارشناس طراحی شهری.                    

§         انجام مطالعات جامع مرز رسمی باشماق مریوان(1390). کارفرما:  دفتر فنی استانداری کردستان. سمت: کارشناس طراحی شهری.   

§         تهیه طرح فاز 1و2 آماده سازی اراضی 120 هکتاری طولای قشم (1390). کارفرما: فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه. سمت: کارشناس طراحی شهر.                                                                                    

§         تهیه طرح طراحی شهری خیابانهای امام خمینی و ولی عصر ابهر (1390). کارفرما: شهرداری ابهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.            

§         خدمات مشاوره فاز 2 پارک مرجان بوشهر (1389). کارفرما:شهرداری بوشهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         خدمات فاز 2 پارک حدفاصل شهرک نفت کش تا اسکله جلالی به وسعت 6 هکتار (1389). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت: کارشناس طراحی           

§         مرحله 1و2 پارک ساحلی سیادت (1389). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         تهیه طرح آماده سازی اراضی 560هکتاری پرند (1389). کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند. سمت: کارشناس طراحی شهری.              

§         خدمات مشاور درطراحی معماری ونظارت براجرای مجموعه 528 واحدی مسکن  مهر واقع درمحله 11شیرین شهر خوزستان (1390-1389). کارفرما: شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیرخوزستان. سمت: کارشناس طراحی شهری.                                                                     

§         طراحی شهری ورودی شهر مریوان(از سمت سنندج) (1390-1389). کارفرما: شهرداری مریوان. سمت: کارشناس طراحی شهری.                

§         طراحی شهری ورودی شهر مریوان(از سمت سقز) (1390-1389). کارفرما: شهرداری مریوان. سمت: کارشناس طراحی شهری.                   

§         بدنه سازی ترمینال سقز تا میدان سهروردی سنندج (1390-1389). کارفرما: شهرداری سنندج. سمت: کارشناس طراحی شهری.                 

§         محوطه سازی زمین 12/5 هکتاری و مطالعه و طراحی فاز 1و 2 پروژه هزار واحدی مسکونی فیروزکوه (1388). کارفرما: ناجی سازان زمین. سمت: کارشناس طراحی شهری.                                                                    

§         طراحی معماری بلوک های مسکونی,سایت پلان,محوطه سازی و آماده سازی اراضی 90 هکتاری (1389-1388). کارفرما: اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان تهران. سمت: کارشناس طراحی شهری.                                                                                 

§         مطالعات و طراحی مرحله اول سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی (1388-1387). کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان. سمت: کارشناس طراحی شهری

§         طراحی فاز 1و 2 پروژه طرح گردشگری قره سو(شهر کلات) (1387). کارفرما: شهرداری کلات. سمت: کارشناس طراحی شهری

§         طراحی مرحله دوم آماده سازی سایت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1387). کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. سمت: کارشناس طراحی شهری.                                                                                                

§         انجام خدمات مشاوره مرحله دوم وسوم طرح گردشگری  و ساماندهی رودخانه چشمه کیله تنکابن (1387). کارفرما: شهرداری تنکابن. سمت: کارشناس طراحی شهری.                                                                                           

§         تهیه طرح اماده سازی اراضی حدود100 هکتاری شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرودگاه درشهرجدید پرند (1388-1387). کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرودگاه. سمت: کارشناس طراحی شهری.                                                                

§         طراحی مجموعه شهربازی زنجان درزمینی به مساحت تقریبی 1/5 هکتاردرحاشیه زنجان رود (1388-1387). کارفرما: شرکت persian_gulf . سمت: کارشناس طراحی شهری.                                                            

 

§         طراحی شهری و جزییات معماری حاشیه جاده زنجان- بیجار در اراضی پتروشیمی زنجان (1387-1386). کارفرما: شرکت شهرک صنعتی پتروشیمی زنجان. سمت: کارشناس طراحی شهری.

1385 ـ 1387

شرکت هفت شهر آریا                   

مهندسین مشاور معمار و شهرساز

سمت: کارشناس طراحی شهری

 

§         طرح هادی روستای وفس (1387). کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده کرمان (1386- 1387). کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی کرمان، سمت: کارشناس طراحی شهری.

 

مقالات منتشرشده

§         محمودی کردستانی، پیام (1394) “برنامه­ریزی راهبردی بزرگراه امام علی تهران با رویکرد بازتعریف محلات منسجم پیرامونی” همایش بین­المللی عمران، معماری و زیرساخت­های شهری، تبریز.

 

§         محمودی کردستانی، پیام (1394) “راهبردهای برنامه­ریزی کالبدی ـ فضایی مرز رسمی باشماق” اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران، شیراز.

 

§         محمودی کردستانی، پیام (1389) “بررسی تاثیر ضوابط پهنه­بندی طرح تفصیلی تهران بر منظر شهری محلات بافت فرسوده ـ نمونه موردی: محله خزانه بخارایی منطقه 16 تهران” همایش ملی منظر شهری، تهران.

 

§         محمودی کردستانی، پیام و مصطفی بهزادفر (1388) “هنجارهای کیفی طراحی فضاهای شهری مردم مدار (آزادی­مدار)” مجله آرمانشهر، تهران، شماره 3: 32-48.

 

§  Mahmoudi Kurdistani, P. (2015): “Evaluating the Efficiency of Traffic Management Strategies in Accident Occurrence in Urban Tunnels; Case Study: Niayesh and Resalat Tunnels of Tehran” GMP Review.

 

§  Mahmoudi Kurdistani, P. Khaodabakhsh, P. Mashayekhi, S. (2012): “Democratic Urban Streets Design Guideline Codifications (Based on Qualitative Democratic Urban Spaces Design Norms)” Journal Of Armanshahr, No 8: 71-82.

 

سوابق پژوهشی

§الگوی چارچوب طراحی شهری کلانشهر مشهد (1392)

کارفرما: نهاد مطالعات و برنامه­ریزی شهرداری مشهد

مجری: دفتر پژوهشی مکان­سازی و طراحی مکان دانشگاه علم و صنعت ایران

 

§تبیین الزامات پدافند غیرعامل در پردازه­های آماده­سازی زمین (1392)

کارفرما: سازمان ملی زمین و مسکن

مجری: دفتر همکاری­های علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

§الگوی شهرسازی ایرانی ـ اسلامی کلانشهر مشهد (1392)

کارفرما: نهاد مطالعات و برنامه­ریزی شهرداری مشهد

مجری: دفتر پژوهشی مکان­سازی و طراحی مکان دانشگاه علم و صنعت ایران

 

§مطالعات جامع مرز رسمی باشماق مریوان (1390)

کارفرما: دفتر فنی استانداری کردستان

مجری: مهندسین مشاور آرمانشهر

 

§پایان ­نامه کارشناسی ارشد (1388)

محمودی کردستانی، پیام (1388) “هنجارها و نمایانگرهای طراحی فضاهای شهری دموکراتیک و تهیه راهنمای طراحی شهری خیابان­های دموکراتیک” پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

 

کسب رتبه

§         کسب رتبه 2 کشوری در آزمون سراسری دکترای تخصصی سال 1394

 

توانمندی ها
تسلط به روش تحقیق در مطالعات شهری
تسلط به اصول تدوین گزارش حرفه ای پروژه های شهری
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، GIS، Photoshop، Sketch up