محیا بهرامی

محیا بهرامی معمار / طراح شهر m.bahrami@gmail.com سوابق تحصیلی1395 – 1397           دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری   1390 – 1394         دانشگاه شریعتی کارشناسی معماری سوابق حرفه ای1396 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: کارشناس معماری/  کارشناس طراحی شهری §         امکان سنجی زمین … ادامه خواندن محیا بهرامی