محیا بهرامی

سوابق تحصیلی

1395 1397          

دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری

 

1390 1394        

دانشگاه شریعتی

کارشناسی معماری

سوابق حرفه ای

1396 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: کارشناس معماری/  کارشناس طراحی شهری

§         امکان سنجی زمین 14 هکتاری NVC13a,b جزیره کیش (1397- 1398). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی شهری خیابان آذر قم (1396- 1398). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         مطالعه و طراحی شهری خیابانهای نادر ، نواب و انقلاب بندر بوشهر (1397). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی شهری خیابان جانبازان زاهدان (1397). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         برگزاری مسابقه طراحی شهری محورهای امیرکبیر و مروارید جزیره کیش (1397- 1398). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         تدوین ضوابط هماهنگی، تداوم و انسجام بصری مناطق 22 گانه شهر تهران- منطقه 19 شهرداری تهران (1396-1398). سمت: کارشناس معماری.

§         تدوین ضوابط هماهنگی، تداوم و انسجام بصری مناطق 22 گانه شهر تهران- منطقه 13 شهرداری تهران (1396-1398). سمت: کارشناس معماری.

 

1385 ـ 1387          

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز محیط‌اندیش پایدار                                                               

سمت : معمار

§         طراحی و اجرای محوطه دانشگاه کشاورزی بوشهر (1396). سمت: معمار.

 

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، GIS، Photoshop، Sketch up