محمدمهدی عابدی

محمدمهدی عابدی
شهرساز/ طراح شهر

مدیر پروژه

سوابق تحصیلی

1388 1390

دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناس ارشد شهرسازی _ طراحی شهری   

 

1384 1388        

دانشگاه گیلان . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی شهرسازی  

سوابق آموزشی

نیمسال تحصیلی اول 1394- 1395     

دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر

تدریس شناخت و آسیب‌شناسی بافت فرسوده، رشته مهندسی فناوری معماری

 

نیمسال تحصیلی اول 13941395      

دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر

تدریس مبانی توسعه‌ پایدار و اکولوژی در شهر، رشته مهندسی فناوری معماری

 

نیمسال تحصیلی اول 13941395      

دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر

تدریس سیراندیشه‌های مداخله در بافت فرسوده، رشته مهندسی فناوری معماری

 

نیمسال تحصیلی اول 13941395      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد پردیس

تدریس سمینار مسائل شهری، رشته شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی اول 13941395      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد پردیس

تدریس طرح شهرسازی 4، رشته شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی اول 1393-1394      

دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر

تدریس شناخت و آسیب‌شناسی بافت فرسوده، رشته مهندسی فناوری معماری

 

نیمسال تحصیلی اول 1393-1394      

دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر

تدریس مبانی توسعه پایدار و اکولوژی در شهر، رشته مهندسی فناوری معماری

 

نیمسال تحصیلی اول 1393-1394      

دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر

تدریس سیراندیشه‌های مداخله در بافت فرسوده، رشته مهندسی فناوری معماری

 

نیمسال تحصیلی اول 1393-1394      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد پردیس

تدریس سمینار مسائل شهری، رشته شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی اول 1393-1394      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد پردیس

تدریس طرح شهرسازی 4، رشته شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی اول 1393-1394      

دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر

تدریس آمار در شهرسازی، رشته مهندسی فناوری معماری

 

نیمسال تحصیلی دوم 1393-1394      

دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر

تدریس سمینار، رشته مهندسی فناوری معماری

 

نیمسال تحصیلی اول 1392-1393      

دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر

تدریس آمار در شهرسازی، رشته مهندسی معماری

 

 

نیمسال تحصیلی اول 1392-1393      

دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر

تدریس سمینار، رشته مهندسی معماری

 

نیمسال تحصیلی اول 1392-1393      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد پردیس

تدریس طرح شهرسازی 4، رشته شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی دوم 1392-1393      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد پردیس

تدریس سمینار مسائل شهری، رشته شهرسازی

 

 

نیمسال تحصیلی اول 1391-1392      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد پردیس

تدریس طرح شهرسازی 4، رشته شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی اول 1391-1392      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد پردیس

تدریس طرح شهرسازی 1، رشته شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی اول 1390-1391      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد پردیس

تدریس شناخت فضاهای شهری، رشته شهرسازی

 

نیمسال تحصیلی اول 1390-1391      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد رباط کریم

تدریس مبانی طراحی 2، رشته شهرسازی

 

 

نیمسال تحصیلی اول 1390-1391      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد رباط کریم

تدریس مبانی طراحی 1، رشته شهرسازی

 

 

نیمسال تحصیلی اول 1390-1391      

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد رباط کریم

تدریس بیان معماری 1، رشته شهرسازی

 

هدایت و مشاوره پایان نامه

میرغلامی، مرتضی؛ زمانی، بهادر (استاد راهنما)؛ پاکزاد، جهانشاه (مشاور) (1390)، تبیین رویکرد مکان‌سازی در طراحی شهری، نمونه موردی محله آشتاب.

مولوی، مهرناز (1388)، مناسب سازی محله مسکونی برای کودکان، نمونه موردی محله جنت آباد تهران.

 

سوابق حرفه ای

1398-…

عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه 4 شهرداری تهران.

1398

منتور رویداد استارت‌آپی هکاتون شهر هوشمند، شتابدهنده دیموند.

1398

منتور اولین رویداد استارت‌آپی تخصصی معماری و شهرسازی کشور، شتابدهنده کارو.

1397-1398

مدرس دانشگاه علمی-کاربردی سوانج طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

1397-1398

عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه 22 شهرداری تهران.

1396-1397

عضو کمیته آموزش گروه شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان تهران.

1396-1398

عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه 19 شهرداری تهران.

1395-1396

مشاور عالی شهردار شهر تاریخی نراق در امور شهرسازی و طراحی‌شهری.

1395

مشاور جناب آقای مهندس محمدمهدی تندگویان عضو و رئیس محترم کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران.

1394-1396

بازرس اصلی هیئت مدیره انجمن طراحان شهری ایران.

1394

عضو جامعه مهندسان شهرساز.

1396-1393

عضو علمی (طراح شهری) کمیته معماری و منظر شهری منطقه 2 شهرداری تهران.

1393

کارشناس‌ارشد طراحی‌شهری و مدیر پروژه در مهندسین مشاور آرمانشهر.

1393

عضویت در کارگروه تخصصی ارتقاء کیفیت منظر شهری خیابان پیروزی با رویکرد مشارکتی.

1393

عضویت در کارگروه تخصصی بررسی پروژه‌های سند راهبردی آمایش و توسعه بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران.

1393

مدیر دبیرخانه مدیریت بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. (عاملیت چهارم-مهندسین مشاور طراحان راهوندشهر).

1393

دبیرعلمی سمینار و کارگاه آموزشی سه روزه “طراحی شهری پایدار-طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت”-‌ دانشگاه شهید بهشتی، 9 لغایت 11 اردیبهشت.

1393

عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

1392-…

کارشناس طراحی شهری شرکت طراحان راهوندشهر.

1392-…

مدرس گروه معماری دانشگاه جامع علمی-کاربردی ره شهر.

1391-…

عضو بنیاد نخبگان جمهوری اسلامی ایران.

1391-…

عضو انجمن طراحان شهری ایران و مسئول کارگروه اساتید جوان.

1391-1392

کارشناس طراحی شهری شرکت طرح و کاوش پاسارگاد.

1390-…

مدرس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد پردیس.

1390-…

کارشناس طراحی شهری، قطب علمی طراحی شهری دانشگاه شهیدبهشتی، دکتر پاکزاد و همکاران.

1390

مدرس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد رباط کریم.

1391 – 1389

کارشناس طراحی شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران.

1389

کارشناس طراحی شهری شرکت مهندسین مشاور پی­کده.

…- 1386

همکار قطب علمی طراحی شهری در بافت­های با ارزش و تاریخی، دانشگاه شهید بهشتی.

1386

مدیر مسئول نشریه تخصصی شهر و شهرسازی خشتر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان.

1385

سردبیر نشریه تخصصی شهر و شهرسازی خشتر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

سوابق پژوهشی

§         کتاب طراحی‌شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (1395)

عابدی، محمدمهدی؛ بهنام، سینا؛ عراقی زاده، مجتبی

انتشارات دانشگاه مالک اشتر: تهران.

 

§         تبیین رویکرد مکان‌سازی در طراحی شهری و روش‌های آن (1395)

عابدی، محمدمهدی

انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

 

§         تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (از آغاز تا دوران قاجار) (1390)

پاکزاد، جهانشاه؛ (دستیاران) ابراهیم نیا، وحیده؛ عابدی، محمدمهدی؛ عین الهی، کاوه

انتشارات آرمانشهر: تهران.

 

§         مدرس کارگاهآموزش برداشت اطلاعات مامورین بازدید(1397)

شهرداری تهران، جهت آموزش کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک برای برداشت اطلاعات نما.

 

§         تدریس کاربینی رشته مهندسی معماری شهری (1397)

دانشگاه جامع علمی-کاربردی سوانح طبیعی.

 

§        تدریس مبانی توسعه‌ پایدار و اکولوژی در شهر (1397)

رشته مهندسی فناوری معماری، دانشگاه جامع علمی-کاربردی سوانح طبیعی.

 

§         مدرس کارگاه “تفکیک زمین” (1395)

جامعه مهندسان شهرساز ایران، سلسله کارگاه‌های شهرساز افتخاری.

 

§         مدرس دورهآموزش ورود به حرفه طراحی شهری” (1395)

استودیو هنری کلاژ.

 

§         دبیرعلمی سمینار و کارگاه آموزشی سه روزه “طراحی شهری پایدار-طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت با حضور پروفسور مایکل نیومن” (1393)

دانشگاه شهید بهشتی، 9 لغایت 11 اردیبهشت.

 

§         شرکت در همایش ملی شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان (1392)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

 

§         سخنرانی پیرامون جشن تهران و مکان‌سازی (1392)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-مرکز در روز جهانی شهرسازی.

 

§         برگزاری جشن‌ تهران با همکاری گروه @تهران (1392)

با رویکرد مکان‌سازی برای کودکان، پارک باغ‌موزه قصر تهران. 

 

§         عضو کارگروه علمی سمینار تحول شهر در ایران (1391)

با همکاری انجمن طراحان شهری ایران و قطب علمی طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه UCL  انگلستان.

 

§         شرکت در همایش ملی فرهنگی دانشجویی و مهندسی فرهنگی (1391)

 دانشگاه علم و فرهنگ. 

 

§         شرکت در همایش بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه (1390)

 شورای عالی انفورماتیک.

 

§         شرکت در همایش ملی منظر شهری (1389)

پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی.

 

§         همکاری در تألیف کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (90-1386)

مولف اصلی: دکتر جهانشاه پاکزاد، انتشارات آرمانشهر.

 

§         دستیار پژوهشی دکتر جهانشاه پاکزاد در قطب علمی طراحی شهری (…-1386)

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.

 

کسب رتبه و افتخارات علمی

انتخاب به عنوان عضو برتر علمی شهرساز درکمیته‌های نما و منظر شهری شهرداری تهران به انتخاب شهرداری تهران در “روز جهانی شهرساز”-17/08/1397

انتخاب به عنوان عضو علمی برتر درکمیته‌های نما و منظر شهری شهرداری تهران به انتخاب هیئت داوران همایش “تهران در آینه نمای شهر” -22/7/94

دبیر علمی سمینار و کارگاه سه روزه طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت با رویکرد توسعه پایدار با همکاری پروفسور مایکل نیومن (1393)

عضویت در بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران.

کسب جایزه بهترین کتاب سال 2012 در زمینه مدیریت شهری بنیاد UN habitat سازمان ملل برای کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران به همراه گروه پژوهشی (1391)

عضویت در کارگروه علمی همایش تحول شهر در ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و UCL انگلستان (1391)

توانمندی ها
تسلط به اصول تدوین گزارش حرفه ای پروژه های شهری
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، GIS، Photoshop، Sketch up