عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره ماجد راستبین majed.rastbin@gmail.com سوابق تحصیلی1381 – 1385           دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی مهندسی عمران _ عمران   سوابق حرفه ای1388 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز  آرمانشهر                                                                                  سمت: مدیر پروژه   §                    طراحی و نظارت کارگاهی عملیات آماده سازی و محوطه سازی مسکن مهر شهر جدید پرند (1397 تا کنون)، سمت: مدیر … ادامه خواندن عضو هیئت مدیره