فرهاد مقیمی

فرهاد مقیمی کارشناس مکانیک f.moghimi@gmail.com سوابق تحصیلی1360 – 1364           دانشگاه صنعتی اصفهان . دانشکده فنی و مهندسی مهندسی مکانیک       سوابق حرفه ای1387 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: سرپرست تاسیسات مکانیک و برق §         ارائه خدمات مشاوره مالی جهت تهیه  گزارش امکان سنجی اقتصادی برای اراضی چهارده هکتاری … ادامه خواندن فرهاد مقیمی