فرهاد مقیمی

سوابق تحصیلی

1360 1364          

دانشگاه صنعتی اصفهان . دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک    

 

سوابق حرفه ای

1387 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: سرپرست تاسیسات مکانیک و برق

§         ارائه خدمات مشاوره مالی جهت تهیه  گزارش امکان سنجی اقتصادی برای اراضی چهارده هکتاری بساک در جزیره کیش

§         طراحی و امکان سنجی سایت مجتمع شهید خلیل عباسی

§         طرح جامع فضایی مزرعه آمورشی و پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

§         شناسایی, اصلاح و بازنگری طرح های اجرایی معابر و تقاطع و میادین(1395-1393).کارفرما: شهرداری تهران، سمت: سرپرست تاسیسات مکانیک و برق

§         خدمات نظام مهندسی,عالیه ونظارت مستقیم بر عملیات اجرایی مجموعه 2000 واحدی مسکن مهر شهر جدید شیرین شهر (1391-1389).کارفرما:شرکت هسا،سمت: سرپرست تاسیسات مکانیک و برق

§         انجام محاسبات فنی و سیویل و تهیه نقشه اجرایی خ ایرانمنش.کارفرما: شهرداری کرمان، سمت: سرپرست تاسیسات مکانیک و برق

§         طراحی و نظارت فاز 2و3 مسجد حوض لقمان  میدان شهدا، کارفرما: شهرداری مشهد-مدیریت اجرایی میدان شهدا، سمت: سرپرست تاسیسات مکانیک و برق

§         کلیه خدمات اجرایی،درآمدی و نوسازی و صنفی شهرداری منطقه 7 مشهد(1390-1389).کارفرما: شهرداری مشهد، سمت: سرپرست تاسیسات مکانیک و برق

§         تهیه طرح توجیهی و آماده سازی اراضی 14/53 هکتاری زنجان(1391).کارفرما: هیئت اجرایی و نوسازی پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، سمت: سرپرست تاسیسات مکانیک و برق

 

 

1395 ـ تا کنون         

شرکت مکانیک و برق رسا                                                                                        

سمت: سرپرست تاسیسات 

§         پروژه اجرایی بیمارستان 800 تختخوابی مهدي کلینیک تهران. سمت: سرپرست تاسیسات مکانیک و برق.

 

1394 ـ 1396         

شرکت توسعه ابنیه حافظ                                                                    

سمت: مشاور تاسیسات مکانیک کارفرما

§         طراحی تاسیسات مکانیک و نظارت عالیه اجراي تاسیسات مکانیک در پروژه هاي تجاري اداري البرز تهران ، تجاري اداري روناك اسلامشهر ، هتل پارتیا گرگان، تجاري اداري SSP مشهد. سمت: مشاور تاسیسات مکانیک کارفرما.

 

 

1391 ـ 1395         

اتحادیه تعاونی مسکن نمونه رسا                                                         

سمت: مشاور تاسیسات مکانیک کارفرما

§         طراحی تاسیسات مکانیک و برنامه ریزي و نظارت عالیه اجراي تاسیسات مکانیک در پروژه تجاري اداري آرتمیس. سمت: مشاور تاسیسات مکانیک کارفرما.

§         طرح و اجراي تاسیسات مکانیک پروژه هاي تجاري و اداري و مسکونی. سمت: مدیر تاسیسات مکانیک.

 

 

 

1391 ـ 1395         

گروه مهندسین کاوه                                                                               

سمت: سرپرست طراحی و محاسبه

§         فاز 1 و 2 تاسیسات مکانیک پروژه مسکونی زعفرانیه. سمت: سرپرست طراحی و محاسبه.

 

 

1380 ـ 1390         

شرکت مهندسین مشاور آهون                                                                            

سمت: سرپرست طراحی و محاسبه

§         فاز 1 و 2 تاسیسات مکانیک پروژه مسکونی زعفرانیه. سمت: سرپرست طراحی و محاسبه.

§         طراحی و محاسبه فاز 2 تاسیسات مکانیک کارخانه جدید شرکت دمنده. سمت: سرپرست طراحی و محاسبه.

§         طراحی فاز 1 و هماهنگی طراحی فاز 2 سالن همایش ها و هتل و رستوران دانشگاه بوعلی سینا همدان. سمت: سرپرست طراحی و محاسبه.

§         کنترل نقشه هاي تاسیسات مکانیک استخر کرمان، سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک.

§         مدیر فنی تاسیسات مکانیک در فاز 3 در پروژه هاي در حال اجراء شامل کتابخانه قشم. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         پارکینگ طبقاتی دانشگاه آزاد. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         ساختمان هاي اداري شهرداري منطقه 3 تهران. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         مجموعه فرهنگی تفریحی پردیس کرمان. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         باشگاه خانواده،کتابخانه قشم. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         مرکز تجاري ماهشهر. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         180 واحدي ماهشهر. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         149 واحدي ماهشهر. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         سایت ماهشهر. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         استخرکهریزك. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         سایت و ساختمان هاي ستاد تاحیه 2 بجنورد. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         سایت و ساختمان هاي آماد و پشتیبانی بجنورد. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         بلوك هاي 1و2و4 ساختمان هاي اداري و پارکینگ طبقاتی مرکز علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         بلوك هاي اداري 1 و 2 ستاد ناحیه 2 پاوه. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         ثبت اسناد و املاك شیراز. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         پروژه هاي دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( دانشکده بهداشت-دانشکده مدیریت-دانشکده توانبخشی- خوابگاه هاي دانشجویی. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         هتل نرگس قم. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

§         سایت و ساختمان هاي نفت فلات قاره قشم. سمت: طراحی تأسیسات و مدیر گروه تأسیسات مکانیک

 

1375 ـ 1380         

مهندسین مشاور خاک سنگ سازه                                                       

سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک. 

§         طراحی و محاسبه فاز 1 و 2 تاسیسات مکانیک تونل اقلید یاسوج، سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک.

 

 

1375 ـ 1380         

شرکت مهندسین مشاور فن و هنر                                                                     

سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک. 

§         طراحی و محاسبه فاز 1 و 2 تاسیسات مکانیک پروژه اداري تجاري گلسرخی ، سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک.

 

 

1375 ـ 1380          

شرکت مهندسین مشاور آرتابین                                                                       

سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک. 

§         ایستگاه خط 6 شرکت مترو تهران، سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک.

 

 

1375 ـ 1380          

شرکت مهندسین مشاور آرتابین                                                                       

سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک. 

§         ایستگاه خط 6 شرکت مترو تهران، سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک 1.

§         ایستگاه خط 6 شرکت مترو تهران، سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک 2.

 

 

1370 ـ 1380          

شرکت مهندسین مشاور بهروی تهران                                                            

سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک. 

§         ایستگاه خط 3 و4 شرکت مترو تهران، سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک 2.

§         طرح و توسعه 2، تعمیرگاه مهرشهر شرکت مترو تهران، سمت: مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک 2.

 

 

 

1370 ـ 1380           

شرکت مهندسین مشاور هیمن                                                                       

سمت: طراح تاسیسات مکانیک. 

§         ایستگاه میدان دانشگاه شرکت مترو کرج، سمت: طراح تاسیسات مکانیک.

 

 

1370 ـ 1380           

شرکت مهندسین مشاور رهساز طرح                                                             

سمت: طراح تاسیسات مکانیک/ مدیر گروه تاسیسات برق و مکانیک 

§         طرح و توسعه 1، تعمیرگاه مهرشهر شرکت مترو تهران، سمت: طراح تاسیسات مکانیک و مدیر گروه طراحی تاسیسات برق و مکانیک.

§         پروژه احداث، نصب و راه اندازي تأسیسات و تجهیزات تعمیرگاه قطار هاي خط 5 متروي تهران در مهر شهر کرج، سمت: مسئول هماهنگی امور اجرایی

 

 

1365 ـ 1378           

شرکت مهندسین مشاور پژوهش                                                                       

سمت: طراح تاسیسات مکانیک. 

§         ایستگاه نظام آباد شرکت مترو تهران، سمت: طراح تاسیسات مکانیک.

 

 

1365 ـ 1378           

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان – بانک پارسیان                                

سمت: ناظر عالی. 

§         کنترل نقشه‌هاي تأسیسات مکانیک و نظارت عالیه پروژه‌هاي اجرایی، سمت: ناظر عالی.

 

 

1365 ـ 1378           

شرکت ایران خودرو سازه                                                                      

سمت: مسئول تأسیسات مکانیک دفتر فنی مدیریت اجرایی 

§         سالن تولید اتوبوس ایران خودرودیزل و بدنه سازي 5 ایران خودرو، سمت: مسئول تأسیسات مکانیک دفتر فنی مدیریت اجرایی.

 

 

1365 ـ تا کنون           

سایر پروژه‌ها                                                                      

§         کنترل نقشه هاي تأسیسات مکانیک و نظارت عالیه پروژه هاي اجرایی . اداره کل ساخت و توسعه فرودگاه ها – وزارت راه و ترابري

§         طراحی تأسیسات مکانیک طرح وتوسعه بیمارستان بوعلی سینا قزوین . مهندسین مشاور ماهر و همکاران

§         طراحی تأسیسات مکانیک بیمارستان میرزاکوچک خان تهران . دانشگاه علوم پزشکی تهران

§         طراحی تأسیسات مکانیک طرح و توسعه شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران . سازمان کتابهاي درسی ایران

§         طراحی تاسیسات مکانیک تعمیرگاههاي جنوب ، علی آباد ، غرب و مهرشهر . ( شرکت مترو

§         رئیس مهندسی مکانیک واحد برق و مکانیک . شرکت مترو

§         طراحی تأسیسات مکانیک طرح وتوسعه مسجد جمکران . شرکت کارفه

§         طراحی تأسیسات مکانیک رستوران و مجموعه ورزشی دانشگاه بین المللی قشم . شرکت کارفه – مهندسین مشاور آهون

§         طراحی تأسیسات مکانیک پارك باغ موزه آب . شرکت کارفه – مهندسین مشاور آهون

§         سرپرست کارگاه تاسیسات برق و مکانیک مجتمع تجاري شهر . شرکت آتاك

§         طراحی تاسیسات مکانیک مجتمع اداري قلهک . دانشگاه آزاد اسلامی

§         طراحی تأسیسات مکانیک مجتمع تجاري نازي آباد ، شرکت صنایع بادوام . شرکت کارفه

§         طراحی تأسیسات مکانیک سالنهاي ورزشی مجتمع مخابرات تبریز . شرکت کارفه

§         مدیر تعمیرات و نگهداري تاسیسات شماره 2. شرکت صنایع هواپیمائی ایران – وزارت دفاع

§         کارشناس دفتر فنی و تعمیرات و نگهداري تاسیسات مکانیک . شرکت صنایع هواپیمائی ایران – وزارت دفاع

 

توانمندی ها
آشنایی کامل با کامپیوتر و استفاده از آن در طراحی و محاسبات تأسیسات مکانیک
دوره هاي آموزشی مختلف اعم از دوره آموزشی هیدرولیک شرکت فستو – دوره آموزشی سوخت و احتراق مشعل‌ها ي وزارت صنایع
دوره آموزشی CHP و CCHP ، برنامه نویسی Base.D شرکت صنایع هواپیمایی ایران
تخصص در طراحی و نظارت عالیه سیستم‌هاي مختلف تاسیسات مکانیک اعم از آبرسانی، آتش نشانی، تهویه مطبوع، حرارت مرکزي، فاضلاب، گاز رسانی، تاسیسات محوطه، تاسیسات تونل، صنعت مترو، CHP ، CCHP ، BMS ، سیستم کنترل تاسیسات، تاسیسات صنعتی، تاسیسات فرودگاه، تاسیسات بیمارستان
دریافت گواهینامه مدیر شایسته از مرکز آموزش و پژوهش متخصصین ایران