عضو علی البدل

عضو علی البدل محمد حامدمتاع‌پور m.hamed.m@gmail.com09126844718 هوش مصنوعی سوابق تحصیلی1390 – 1392         دانشگاه علوم و تحقیقات . دانشکده فنی                            کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر _ گرایش هوش مصنوعی     1384 – 1388         دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکزی. دانشکده فنی                            کارشناسی مهندسی کامپیوتر سوابق حرفه ایهمکار برنامه نویس در پروژه “طرح جامع و تفصیلی شهر جدید … ادامه خواندن عضو علی البدل