شبنم هاشمی

سوابق تحصیلی

1380 1382          

دانشگاه تهران . دانشکده مطالعات

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

 

1375 1379        

دانشگاه تهران . دانشکده مطالعات

کارشناسی علوم اجتماعی- پژوهشگری اجتماعی

سوابق حرفه ای

1390 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: مدیر پروژه/ کارشناس اجتماعی  

 

§         دفتر توسعه محلی منیریه، امیریه، فروزش/ امیربهادر و قلمستان (1397-   …). کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران، سمت: مدیر پروژه.

§         دفتر خدمات نوسازی بافت فرسوده محلات منیریه، امیریه، فروزش، امیربهادر و قلمستان (1397-   …). کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران، سمت: مدیر پروژه.

§         طرح توسعه راهبردی (CDS) منطقه 22 تهران (1390- 1391). کارفرما: شهرداری منطقه 2 شهر تهران. سمت: کارشناس ارشد اجتماعی و جمعیتی.

§         پیاده­راه­سازی تهران تاریخی (حصار ناصری) (1393-   …   ). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس اجتماعی.

§         طراحی نمای جداره بزرگراه امام علی (ع) تهران (1391- 1392). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس اجتماعی.

§         مدیریت طرح­های موضعی و موضوعی شهرداری تهران (1389- 1392). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس اجتماعی.

§         طراحی شهری بزرگراه امام علی (ع) تهران (1389- 1391). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس اجتماعی.

§         طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شمال خیابان فروغی اصفهان (1388- 1390). کارفرما: شهرداری اصفهان، سمت: کارشناس اجتماعی.

§         طرح بهسازی و نوسازی محدوده بافت فرسوده سجادیه ورضائیه (1394 تا کنون). کارفرما: شهرداری مشهد. سمت: کارشناس اجتماعی.

§         مطالعات شناسایی محدوده ها ومحلات ناکارآمد با هدف بازآفرینی شهری و راهکارهای اجرایی آن در شهر کجور(1398). کارفرما:  شهرداری کجور. سمت: کارشناس اجتماعی.

§         مشاورجهت شناسایی و تهیه سند باز آفرینی محدوده و محلات هدف شهر رامسر (1399-1398). کارفرما: شهرداری رامسر. سمت: کارشناس اجتماعی.  

§         طرح بازافرینی شهری برای تعیین محلات هدف (1397). کارفرما: شهرداری آمل. سمت: کارشناس اجتماعی.

§         راه اندازی نهاد توسعه محله وتدوین سند مشارکتی بازافرینی دریکی از محلات هدف بازافرینی شهر زاهدان (1399-1397). کارفرما: وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران وبهسازی شهری ایران. سمت: کارشناس اجتماعی.

§         بهره گیری از خدمات کارشناسی عمومی و کارگزاری در قالب دفتر خدمات نوسازی وتوسعه محلی و مدیریت اجرای نوسازی و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق نوسازی دربافت فرسوده در محدوده ناحیه 2 منطقه 11 شهرداری تهران (1397-1396). کارفرما: سازمان نوسازی تهران. سمت: کارشناس اجتماعی.

 

§         طرح بهسازی و نوسازی محدوه هدف های بازآفرینی شهر زرند به مساحت 148 هکتار (1394-1393). کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهرایران. سمت:  کارشناس اجتماعی.

 

1390 ـ 1391          

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز خودآوند                                                                               

سمت: تسهیلگر/  کارشناس اجتماعی 

 §         دفتر تسهیل گری محله سنگلج (1390). سمت: مدیر دفتر و تسهیلگر.

§         مطالعات جمعیتی اجتماعی طرح جامع شهرهای کمشچه (1390). سمت: مسئول.

§         مطالعات جمعیتی اجتماعی طرح نوسازی بافت فرسوده محله سنگلج شمالی منطقه 12 تهران (1390). سمت: همکار اصلی.

§         مطالعات جمعیتی اجتماعی طرح جامع شهرهای رودبار، رودسر، لاهیجان، برزک، جوشقان و کامو، مهران (1390). سمت: همکار اصلی.

§         مطالعات اجتماعی طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر گرگان (1390). سمت: همکار مشاور.

§         مطالعات اجتماعی طرح نوسازی و توانمند سازی سکونت گاه غیر رسمی چاه تنگو قشم (1390). سمت: همکار مشاور.

 

1384 ـ 1387

شرکت آسیاشیمی

سمت: مدیر آمار و اطلاعات

 

1384 ـ 1385

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

سمت: کارشناس مسئول

§بررسی عملکرد تعاونی­ها (1384). سمت: کارشناس مسئول شهرستان کرج.

 

1379 ـ 1381

جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سمت: کارشناس مسئول

§بررسی میزان مصرف کالاهای فرهنگی توسط خانواده‌های تهرانی (1379- 1381). سمت: همکار تحقیق در بخش‌های نمونه‌گیری، طراحی پرسشنامه ، استخراج نتایج.

§بررسی عملکرد کارکنان تعدادی از ادارات دولتی (1379- 1381). سمت: همکار تحقیق در بخش‌های نمونه‌گیری، طراحی پرسشنامه ، استخراج نتایج.

§بررسی عوامل موثر بر حضور زنان در عرصه های اجتماعی (1379- 1381). سمت: همکار تحقیق در بخش‌های نمونه‌گیری، طراحی پرسشنامه ، استخراج نتایج.

 

1380

جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سمت: همکار طرح

§عوامل اجتماعی موثر در کاهش خسارات ناشی از زمین لرزه احتمالی شهر تهران (1380). سمت: همکار طرح.

 

1380

مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران

سمت: همکار طرح

§بررسی میزان مشارکت اجتماعی اقتصادی زنان (1380). سمت: همکار طرح.

سوابق پژوهشی

§         بررسی علل و عوامل موثر بر انقلاب مشروطه (مطالعه تاریخی)

§         بررسی علل و عوامل موثر بر میزان گرایش زنان به اعتیاد (پیمایش)

§         بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان (پیمایش)

§         بررسی نقش زنان در ادبیات کلاسیک ایران با نگاهی به شاهنامه فردوسی (مطالعه اسنادی)

§         بررسی مقایسه‌ای وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده‌ها و گرایش به جراحی‌های زیبایی (پیمایش) 

§         بررسی زندگی ایلات و عشایر ایران در استان فارس (مونوگرافی)

§         بررسی وضعیت جنبش زنان ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی (مطالعه اسنادی)

§         بررسی عوامل موثر بر مهاجرت در میان روستائیان (پیمایش)

§         بررسی تغییرات جمعیتی در شهرستان کرج بین سه دوره سرشماری سال‌های 1355، 1365 و 1375 (مطالعه اسنادی)

§         بررسی علل و عوامل ایجاد بحران در خانواده‌های ایرانی (پیمایش)

§         بررسی فضاها و اماکن شهری در شهرک اکباتان (مونوگرافی)

§         بررسی علل موثر بر افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی (پیمایش)

§         بررسی گفتمان حاکم بر سریال‌های طنز تلویزیونی (تحلیل محتوا)

§         بررسی جایگاه زنان در سینمای ایران با نگاهی به آثار سینمایی فریدون جیرانی (تحلیل محتوا)

§         بررسی موانع رشد و توسعه سازمان‌های غیر دولتی (NGO ها) در ایران (پیمایش)

§         بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی میدان ولیعصر (مونو گرافی)

توانمندی ها
آشنایی با زبان انگلیسی متوسط (در حد آمادگی برای آزمون تافل)
نرم‌افزارهای Microsoft Office
نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS
نرم‌افزار جمعیتی People