سید محمد غفاری خلف محمدی

سوابق تحصیلی

1394 …               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد . دانشکده معماری و شهرسازی

دانشجوی دکتری معماری 

   

1391 1393        

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد معماری

سوابق آموزشی

سال تحصیلی 1392-1394               

موسسه آموزش عالی مهر اروند آبادان

طرح معماری 1، مبانی نظری معماری، آشنایی با معماری معاصر . دوره کارشناسی ارشد

طراحی معماری 1، 2، 3، 4، 5 و نهایی، طراحی فنی، آشنایی با معماری اسلامی، عناصر و جزئیات ساختمانی یک و دو . دوره کارشناسی و کاردانی معماری

 

سال تحصیلی 1394-1395               

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

طراحی معماری یک، دو و سه، تمرین‌های معماری، مرمت ابنیه، کاربرد کامپیوتر، تنظیم شرایط محیطی، عناصر و جزئیات ساختمانی، ساخت و ارائه . دوره کارشناسی و کاردانی معماری

مبانی مهندسی معماری و ساختمان، تاریخ شهر و شهرسازی در جهان، بیان معماری، شناخت و تحلیل فضای شهری، ترسیم مقدماتی، مبانی و روش‌های طراحی شهری، آشنایی با مصالح و ساخت، تاریخ و فرهنگ شهرنشینی ایران، تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی . دوره کارشناسی شهرسازی

 

سال تحصیلی 1395                        

دانشگاه قم

                                                 هندسه مناظر و مرایا، انسان طبیعت و معماری . دوره کارشناسی و کاردانی معماری

 

سال تحصیلی 1392-1396              

دانشکده سما اهواز

درک و بیان معماری، طراحی . دوره کارشناسی و کاردانی معماری

 

سال تحصیلی 1396-1397              

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

طراحی معماری یک، دو و سه، مرمت ابنیه . دوره کارشناسی و کاردانی معماری

طراحی نهایی، هنر و تمدن اسلامی، طرح اشیا در تمدن اسلامی، تاریخ هنر . دوره کارشناسی معماری داخلی

سوابق حرفه ای

1393ـ تا کنون        

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                 

سمت: مدیر پروژه/  مسئول دفتر محلی خوزستان

§          خدمات مشاوره در طراحی معماری ونظارت براجرای مجموعه 230 واحدمسکن مهر واقع در محله 11 شهرجدید شیرین شهر خوزستان  (1391-1390).کارفرما: شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیرخوزستان ،سمت:مسئول دفتر محلی.

                                                                                                                            

 

1387 ـ 1397          

پروژه‌های شخصی                                                                      

 §         طراحی خارجی و داخلی  مجتمع مسکونی امام علی (ع) نوشهر (1398).

§         طراح ارشد معماری مجموعه ویلایی کنار دز شهرستان دزفول  (1398).

§         مدیر تیم طراحی معماری مجموعه فرهنگی آموزشی اقامتی  مقدم شهرستان دزفول  (1398).

§         طراح ارشد ساماندهی مرکز محلات  لوری ها و مقدمی های شهرستان دزفول  (1397).

§         مدیر تیم بازنگری و ساماندهی گذر تاریخی پله بچیلون شهرستان دزفول  (1397).

§         طراح ارشد ساماندهی گذر های محلات  لوری ها و مقدمی های شهرستان دزفول  (1396).

§         طراح ارشد معماری مجموعه ویلایی حامد شهرستان نوشهر (1396).

§         طراح ارشد معماری و مدیر تیم طراحی مجتمع خدماتی زائر در مسجد کوفه کشورعراق  (1395).

§         طراح ارشد معماری و مدیر تیم طراحی پروژه بازنگر طرح گردشگری رفاهی جزیره شادمانی شهرستان آبادان (1395).

§         طراح ارشد معماری و مدیر تیم طراحی مجتمع خدماتی رفاهی شوی در شهرستان دزفول (1395).

§         طراح معماری مجتمع گردشگری مال آقا شهرستان باغملک (1394).

§         طراح معماری و مدیر تیم اجرایی طراحی منظر حاشیه رودخانه اروند کبیر شهرستان آبادان (1394).

§         طراح معماری و مدیر تیم اجرایی طراحی منظر حاشیه رودخانه اروند صغیر شهرستان خرمشهر (1394).

§         طراح معماری و مدیر تیم اجرایی طراحی پارک آزادی شهرستان آبادان (1394).

§         طراح معماری پارک بلوار شهداء شهرستان آبادان (1394).

§         طراح معماری پارک صداوسیمای شهرستان آبادان (1394).

§         طراح معماری پارک شطیط شهرستان آبادان (1394).

§         طراحی داخلی و اجرای مجتمع مسکونی احسان شهرستان اهواز (1394).

§         طراح ارشد معماری و مدیر تیم طراحی پارک میثاق در شهرستان خرمشهر (1393).

§         طراح معماری طرح جامع مجموعه زیارتی امام زاده یحیی منطقه 12 شهرستان تهران (1393).

§         طراح ارشد معماری و مدیر تیم طراحی طرح توسعه بازار قدیم شهرستان دزفول (1393).

§         طراح ارشد معماری و مدیر تیم طراحی پل بازار خراط ها در- شهرستان دزفول (1393).

§         طراح معماری مرکز سوغات اصفهان در خیابان کاوه شهرستان اصفهان (1393).

§         عضو تیم طراح معماری و شهرسازی 21 پروژه مسکونی، تجاری‌، خدماتی‌، گردشگری و شهری در شهرهای: تهران، چابها، مشهد، اهواز، آبادان، خرمشهر، باغملک، دزفول، زیرآب، بندرعباس (1389- 1398).

§         مدیر پروژه ازبيلت شبکه هاي تاسيساتي شرکت فولاد خوزستان ( مهندسين مشاور طيف توسعه ) (1389- 1392).

§         مدیر پروژهای معماری شرکت  مهندسی دزغفار (1387- 1391).

§         مدیر پروژه شرکت ارم سازان در مرکز مخابرات آزادی اهواز (1385- 1386).

§         مدیر اجرایی پروژه ازبیلت سایت فولاد سازی شرکت فولاد خوزستان (مهندسين مشاور بستان صنعت) (1384).

§         عضویت در تیم طراحی جانمایی LF 4 ,vod  و گسترش سایت فولاد سازی شرکت فولاد خوزستان (مهندسين مشاور بستان صنعت) (1384).

§         مدیر فنی شرکت آوان پرداز پارس (1382-1384).

مقالات منتشرشده

§         غفاری خلف، سیدمحمد (1398) “ بازار دزفول” انتشارات سنجش و دانش، تهران.

§         غفاری خلف، سیدمحمد (1398) ” شاهکار‌های آجری در موزه آجری” انتشارات سنجش و دانش، تهران.

§         خدادادی‌فر، سارا و غفاری خلف، سیدمحمد و ولی‌بیگ، نیما (1395) “تحلیل ساختار هندسه کالبدی در فرم معماری فضاهای شهری نظامی، مطالعه موردی قلعه سردار اسعد در استان  چهارمحال و بختیاری” نشریه مدیریت شهری، تهران.

§         پیریایی، مهرانگیز و نجفی‌نژاد، حمیدرضا و غفاری خلف، خدادادی‌فر، سارا (1397) “ ارزيابي تاثيرپذيري حس تعلق شهروندي از حس مكان با تاكيد برمولفه معماري آن؛ مورد مطالعاتي: شوشتر نو در استان خوزستان” نشریه مدیریت شهری، تهران.

§         احمدی نیک جونقانی، محبوبه و خدادادی‌فر، سارا و غفاری خلف، سید محمد و کرمیان بلداجی، احمدرضا (1397) “ بررسی تاثیر تعاملات اجتماعی در اماکن عمومی شهری یافته های حاصل از پژوهش شهروندان آیلسبری در کشور انگلستان” نشریه مدیریت شهری، تهران.

§         غفاری خلف، سید محمد و اربابان اصفهانی، آرش (1394) “ بازشناسی اقلیمی بافت شهری و ابنیه سنتی حاشیه شمالی خلیج فارس نمونه موردی بوشهر ” کنفرانس بین‌المللی دانشگاه آتونوما بارسلونا، اسپانیا.

§         غفاری خلف، سید محمد و رضوان، آزاده و کریمی‌فرد، کاناز (1394) “بررسی خواص انعکاسی صوت در گنبد مقام شعیب نبی شهرستان شوشتر ” کنفرانس بین‌المللی دانشگاه آتونوما بارسلونا، اسپانیا.

§         غفاری خلف، سید محمد و بحری، هاجر و کرمیان بلداجی، احمدرضا (1393) “ تاثیر نمای دو پوسته به عنوان یک سیستم غیرفعال خورشیدی در کاهش بار سرمایشی ساختمان” کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست.

§         غفاری خلف، سید محمد و بحری، هاجر و کرمیان بلداجی، احمدرضا (1393) “ گونه شناسی فضاهای پایدار در معماری خانه های جنوب غرب ایران، نمونه موردی دزفول ” کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست.

§         غفاری خلف، سید محمد و باریگاه، زینب و بحری، هاجر و ماهان، امین (1393) “ بررسی وجه تمایز ساختمان های مکتب شیکاگو با ساختمان های دیگر مکاتب دوره مدرن” کنفرانس عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری.

§         غفاری خلف، سید محمد و لطف‌الله، بهاره (1393) “ ساباط، آسمانه‌ای بر خط خورشید، گونه‌شناسی و بررسی ساباط‌های شوشتر‌” اولین کنگره سراسری فناوری‌های نوین ایران.

§         غفاری خلف، سید محمد و بحری، هاجر (1393) “شوادان بهره گیری از ظرفیت حرارتی زمین یادگاری پایدار از تمدن عیلام” کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران.

§         بحری، هاجر و غفاری خلف، سید محمد (1393) “انرژی باد دغدغه طراحی معماران از گذشته تا کنون‌”‌ کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران.

§         بحری، هاجر و غفاری خلف، سید محمد (1393) “بررسی نقش فضای سبز عمومی شهر پايدار در رشد وخلاقیت کودکان”‌ کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی.

§         صارمی، حمیدرضا و باریگاه، زینب و غفاری خلف، سید محمد (1393) “بازشناسی عناصر متمایز کننده معماری در خانه درون‌گرای اقلیم گرم و نیمه مرطوب. نمونه موردی‌: دزفول و شوشتر”‌ دومین همایش معماری و شهرسازی در گذر زمان درجستجوی فضای گمشده.

§         ماهان، امین و باریگاه، زینب و غفاری خلف، سید محمد (1393) “تحلیل و بررسی نقش عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری سالن‌های ورزشی”‌ دومین همایش معماری و شهرسازی در گذر زمان درجستجوی فضای گمشده.

§  Hajar Bahri ,Seyyed Mohammad, Ghaffari Khalaf Mohammadi,(2014) “WIND POWER; DESIGN CONCERNS OF ARCHITECTS OF PAST AND PRESENT”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN: 2231– 6345 (Online).

§  Seyyed Mohammad, Ghaffari Khalaf Mohammadi, Hajar Bahri, Ahmadreza Karamian (2015) “TYPOLOGY OFSUSTAINABLE SPACDES IN THE ARCHITECTURE OF HOUSES PLACED IN SOUTHWESTERN IRAN CASE STUDY: DEZFOUL”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, ISSN: 2231– 6345.

§  Sayyed Mohammad Ghaffari Khalaf Mohammadi, Arash Arbaban Esfahani, Azadeh Rezvan (2015) “The Study of Sound Reflection in the Tomb of Prophet Shuaib, Shushtar”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.

§  Seyyed Mohammad, Ghaffari Khalaf Mohammadi, Hajar Bahri and Ahmadreza Karamian (2015) “THE IMPACT OF DOUBLE-SKIN FACADE AS A SOLAR PASSIVE SYSTEM ON DECREASING OF COOLING LOAD OF BUILDINGS”, Trends in Life Sciences An International Peer-Reviewed Journal.

§  Sayyed Mohammad Ghaffari Khalaf Mohammadi, Arash Arbaban Esfahani (2015) “The Study of Architecture and Urban Texture of Busher, Persian Gulf: A Case Study”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.

§  Ahmad Reza Karamian Boldaji, Sayyed Mohammad Ghaffari Khalf Mohammadi, Hamid Meyari (2016) “Studying the evolution of Islamic market in Iran”, The Turkish Online Journal of Design, Art andCommunication .ISSN (Online): 2146-5193.

§  Mohamd Reza Bemaniyan, Sayyed Mohammad Ghaffari Khalf Mohammadi (2016) “Shavadon .usage of thermal capacity of the ground .Lasting keepsake of elam civilization”, the Turkish Online Journal of Design, Art andCommunication .ISSN (Online): 2146-5193.

§  Sayyed Mohammad Ghaffari Khalf Mohammadi, Ahmad Reza Karamian Boldaji, Hamid Meyari (2016) “Trend of City Developments and Iranian Market (Before the arrival of Islam to Iran)”, the Turkish Online Journal of Design, Art andCommunication .ISSN (Online): 2146-5193.

§  Hamid Meyari, Sayyed Mohammad Ghaffari Khalf Mohammadi, Ahmad Reza Karamian Boldaji (2016) “Typology of the Sabat of Shoushtar”, the Turkish Online Journal of Design, Art andCommunication .ISSN (Online): 2146-5193.

توانمندی ها
تسلط به اصول تدوین گزارشهای حرفه ای پروژه های شهری
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، GIS، Photoshop، Sketch up