سمیرا مشایخی

سوابق تحصیلی

1397 …               

دانشگاه تکنولوژی برلین

دانشجوی دکتری شهرسازی    

 

1386 1390        

دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده معماری و شهرسازی

 کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری

سوابق حرفه ای

1395 ـ تا کنون       

Behzadi + Partner    (Architekten BDA)                                                                  

سمت: مدیر پروژه/ سرپرست/  طراح

 

1390 ـ تا کنون       

Behzadi+ Peyman Aria    (Agency for General Planning and Transnational Cooperation)                                                     

سمت:  عضو BPA-Agency

 

 

1387 ـ 1392         

Ista Saz Tamjid     (Engineering Company)                                                                    

سمت: مشاور معماری و عضو هیئت مدیره

 

1387 تا کنون

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                             

سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی/ مدیر پروژه طراحی شهری

 

§         طراحی شهری محورهای ورودی شهر مریوان (1391). کارفرما: شهرداری مریوان، سمت: مدیر پروژه طراحی شهری.

§         طراحی شهری شهرک دیپلماتیک باشماق (1389). کارفرما: شهرداری سنندج، سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.

§         طراحی ورودی مسیر گردشگری سنگ سیاه شیراز (1387-1389). سمت: سرپرست تیم معماری.

§         طرح جامع شهر جدید شیرین‌شهر (1386-1389). سمت: مدیر پروژه طراحی شهری.

§         آماده‌سازی 72 هکتار از اراضی شهر جدید شیرین‌شهر (1386-1389). سمت: سرپرست تیم معماری.

§         طراحی معماری بخش 11 شهر جدید شیرین‌شهر (1386-1389). سمت: سرپرست تیم معماری.

§         طرح جامع شیرین‌شهر (1386-1389). سمت: مدیر پروژه طراحی شهری.

§         طراحی شهری خیابان آذر شهرمقدس قم (1396 تا کنون). کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی قم. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.

§         تهیه اسناد هدایت و کنترل نماهای شهری کاشان (میادین،تقاطع ها و معابر اصلی)و نظارت عالیه بر فرایند کنترل نما در شهر کاشان (1396-1395). کارفرما:سازمان زیبا سازی شهرداری کاشان. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.

§         انجام خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شهری محورمیانی شهرجدید بهارستان (1395-1394). کارفرما: شرکت عمران شهرجدید بهارستان. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.          

§         طراحی شهری خیابان جانبازان شهرزاهدان(1394). کارفرما: شهرداری زاهدان. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.

§         انجام خدمات مشاوربرای مطالعات مرحله اول و دوم لنداسکیپ و معماری منظرحاشیه اروند از جزیره مینو درمنطقه آزاد اروند (1395-1394). کارفرما: سازمان منطقه ازاد اروندابادان _خرمشهر. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی..

§         انجام مطالعات و تهیه طرح مرحله اول ودوم مجموعه گردشگری غرب شاهین شهر(1394-1393). کارفرما: شهرداری شاهین شهر. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.

§         تهیه طرح جامع اراضی منطقه تفریحی وگردشگری امند زنجان به همراه طراحی ومعماری مجموعه مربوطه(1394-1393). کارفرما: شرکت سرمایه گذاری آرین طرح شمسا. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.

§         انجام مطالعات و تدوین طرح اراضی متعلق به بیمارستان حضرت ولیعصر شهرزنجان (1394-1393). کارفرما: جهاد توسعه خدمات زیربنایی. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.

§         شناسایی, اصلاح و بازنگری طرح های اجرایی معابر و تقاطع و میادین (1395-1393). کارفرما: شهرداری تهران. سمت: کارشناس طراحی شهر 

§         قرارداد طرح فاز 1و 2 آماده سازی اراضی 85 هکتاری طولای قشم (1391). کارفرما: فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه. سمت:             سرپرست  اجرایی گروه طراحی.

§         مطالعات امکان سنجی و طرح موضعی ویژه مجموعه فرهنگی،تجاری،اداری،مسکونی دایره المعارف بزرگ اسلامی واقع در پهنهS222طرح تفصیلی جدید تهران(مسکونی پهنه مرکزی)به نشانی ،کاشانک، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (1392-1391). کارفرما: شخص حقیقی. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.

§         تهیه طرح توجیهی و آماده سازی اراضی 14/53 هکتاری زنجان (1391). کارفرما: هیئت اجرایی و نوسازی پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.             

§         انجام مطالعات جامع مرز رسمی باشماق مریوان(1390). کارفرما:  دفتر فنی استانداری کردستان. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.        

§         تهیه طرح فاز 1و2 آماده سازی اراضی 120 هکتاری طولای قشم (1390). کارفرما: فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه. سمت: کارشناس طراحی شهر.                                                                                    

§         تهیه طرح طراحی شهری خیابانهای امام خمینی و ولی عصر ابهر (1390). کارفرما: شهرداری ابهر. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.                  

§         خدمات مشاوره فاز 2 پارک مرجان بوشهر (1389). کارفرما:شهرداری بوشهر. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.      

§         خدمات فاز 2 پارک حدفاصل شهرک نفت کش تا اسکله جلالی به وسعت 6 هکتار (1389). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت: کارشناس طراحی           

§         مرحله 1و2 پارک ساحلی سیادت (1389). کارفرما: شهرداری بوشهر. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.

§         تهیه طرح آماده سازی اراضی 560هکتاری پرند (1389). کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند. سمت: سرپرست  اجرایی گروه طراحی.                    

§         خدمات مشاور درطراحی معماری ونظارت براجرای مجموعه 528 واحدی مسکن  مهر واقع درمحله 11شیرین شهر خوزستان (1390-1389). کارفرما: شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیرخوزستان. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.                                                                

§         طراحی شهری ورودی شهر مریوان(از سمت سنندج) (1390-1389). کارفرما: شهرداری مریوان. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.                       

§         طراحی شهری ورودی شهر مریوان(از سمت سقز) (1390-1389). کارفرما: شهرداری مریوان. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.             

§         بدنه سازی ترمینال سقز تا میدان سهروردی سنندج (1390-1389). کارفرما: شهرداری سنندج. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.                       

§         محوطه سازی زمین 12/5 هکتاری و مطالعه و طراحی فاز 1و 2 پروژه هزار واحدی مسکونی فیروزکوه (1388). کارفرما: ناجی سازان زمین. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.                                                              

§         طراحی معماری بلوک های مسکونی,سایت پلان,محوطه سازی و آماده سازی اراضی 90 هکتاری (1389-1388). کارفرما: اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان تهران. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.                                                                           

§         مطالعات و طراحی مرحله اول سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی (1388-1387). کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی      

§         طراحی فاز 1و 2 پروژه طرح گردشگری قره سو(شهر کلات) (1387). کارفرما: شهرداری کلات. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی

§         طراحی مرحله دوم آماده سازی سایت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1387). کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.                                                                                           

§         انجام خدمات مشاوره مرحله دوم وسوم طرح گردشگری  و ساماندهی رودخانه چشمه کیله تنکابن (1387). کارفرما: شهرداری تنکابن. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.                                                                                     

§         تهیه طرح اماده سازی اراضی حدود100 هکتاری شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرودگاه درشهرجدید پرند (1388-1387). کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرودگاه. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.                                                                       

§         طراحی مجموعه شهربازی زنجان درزمینی به مساحت تقریبی 1/5 هکتاردرحاشیه زنجان رود (1388-1387). کارفرما: شرکت persian_gulf . سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.                                                       

§         طراحی شهری و جزییات معماری حاشیه جاده زنجان- بیجار در اراضی پتروشیمی زنجان (1387-1386). کارفرما: شرکت شهرک صنعتی پتروشیمی زنجان. سمت: سرپرست اجرایی گروه طراحی.

 

مقالات منتشرشده

§  “Achieving energy efficiency through designing eco-friendly built environment (Tehran case study)” in the International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, Taylor & Francis, Volume 6Issue 3.

§  “An Analytical View on Resilience Urban Planning, Focusing on Urban Transportation Systems and Climate Changes’’ in Athens journal of social sciences, V.2, No.3.

§  “Looking for a new order in energy efficient strategies in urban studies” in Armanshahr scientific Architecture & Urbanism Journal.

§   “Analyzing the Impact of Services Accessibility Enhancement on Urban Energy Efficiency Based on GIS Network Analysis’’ Armanshahr architecture & urban development Journal, Journal of Scientific-Research, ISC, ISSN 2008-5079, Tehran, Iran.

§  ‘’ Analyzing the Main Key Drivers of Urban Energy Efficiency toward a New View on Comprehensive Urban Energy Efficiency Strategies’’ Journal of Armanshahr, ISSN 2008-5079.

§  “Sketch drawing of Azadi Courtyard of Imam Reza”, Journal of Armanshahr, No 9, ISSN 2008-5079.

§  “Democratic urban streets design guideline codification (Based on qualitative democratic urban spaces design norms” Journal of Armanshahr, No 10, ISSN 2008-5079.

§  “Site Introduction- Introducing RUDI Urban Design Site” Journal of Armanshahr, No4, ISSN 2008-5079.

§  “Site Introduction- Introducing PPS Urban Design Site” Journal of Armanshahr, No3, ISSN 2008-5079.

§   “Site Introduction- Introducing EDRA Urban Design Site” Journal of Armanshahr, No 2, ISSN 2008-5079.

§  “Urban Design Approach in Neyestan Quarter-Shirinshahr New Town” Journal of Abadi, No 65, ISSN 1021-9846.

§  “How is the Future by Urban Design”, Journal of Armanshahr, No 1, ISSN 2008-5079.

§  Analysis the impact Urban spatial form and functions strategies on energy efficiency, with special focus on Iranian-Islamic urban elements’’ future city national conference.

§  ‘’ An analytical view on resilience urban planning, focusing on urban transport systems and climate change’’ 4th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 9-12 June 2014, Athens, Greece.

§  “Evaluating & Compiling Instruction and Process of Programing and Urban Designing Based on Energy Efficiency in City”, the second International conference “Modern Approaches in Energy Conservation”, Tehran University.

§  “Structural and Spatial Dimension of Tehran Province Identity like Contemporary Iran Capital; Challenges and Strategies”, Islamic- Iranian Identity Seminar of Tehran Province, Organization of Tehran Beautification, Tehran University.

§  “Using IT and Communication in Iran Urban Development and Management”, The First national congress of “Tourism Development Management”, Sharif University of Technology Studying Center, Tehran, Iran.

§  “Analyzing the Impact of Building Façade on Urban Spaces Quality” National Conference of Building and Urban Façade, Tehran Municipality.

§  “Applying Information & Communication Technologies on Tourism Management & Development” National Conference of Management & Development of Tourism Infrastructure in Iran, Sharif University Technology Studying Center.

§  “The Impact of TOD on Urban Energy Efficiency in Neighborhoods”, the first National Conference of Urban Sustainable Development, Tehran University.

§  The modification and provision the contextual urban plans of:

§  Pakzad, J. (2011): “History of European city: from Greek polis to Industrial Revolution”, Center of excellence in urban design (CEUD), Teheran, Iran, ISBN: 978-600-91632-0-5.

توانمندی ها
تسلط به زبان انگلیسی
تسلط به زبان آلمانی
تسلط به نرم افزارهای سه بعدی