سعید ابراهیم‌پور درازکلا

سعید ابراهیم‌پور درازکلا کارشناس آب و فاضلاب S.ebrahimpoor@Ut.ac.ir سوابق تحصیلی1392 – 1394           دانشگاه تهران . دانشکده فنی کارشناسی ارشد عمران ـ سازه‌های هیدرولیکی   1385 – 1389         دانشگاه مازندران . دانشکده فنی کارشناسی عمران سوابق حرفه ای1393 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                    سمت: کارشناس سیویل   §         انجام خدمات مشاوره ای … ادامه خواندن سعید ابراهیم‌پور درازکلا