سعید ابراهیم‌پور درازکلا

سوابق تحصیلی

1392 1394          

دانشگاه تهران . دانشکده فنی

کارشناسی ارشد عمران ـ سازه‌های هیدرولیکی

 

1385 1389        

دانشگاه مازندران . دانشکده فنی

کارشناسی عمران

سوابق حرفه ای

1393 ـ تا کنون         

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                   

سمت: کارشناس سیویل

 

§         انجام خدمات مشاوره ای برای اراضی آماده سازی 22 هکتاری آستان قدس رضوی(…- 1398).کارفرما:آستان قدس، سمت:کارشناس سیویل.

§         طراحی شهری خیابان آذر شهرمقدس قم (…- 1396).کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی قم،سمت:کارشناس سیویل.

§         پیاده­راه­سازی تهران تاریخی (حصار ناصری) (… -1393 ). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس سیویل.

§         خدمات طراحی، آماده سازی ، هدایت و کنترل ساخت و ساز و بازاریابی حوزه میانی شهر جدید بهارستان(1399-1397) ، سمت:کارشناس سیویل.

§         نقشه برداری تغییر کاربری و آماده سازی اراضی پادگان قدیمی زاهدان (1397- 1396).کارفرما: فرماندهی کل اجا، سمت:کارشناس سیویل.

§         تهیه طرح طراحی شهری محور75 متری میانی ومرکز شهر جدید شهریار دراستان آذربایجان شرقی(1394).کارفرما: شرکت جهادخانه سازی آذربایجان شرقی،سمت: کارشناس سیویل.

§         انجام مطالعات طراحی معماری و تاسیسات برقی ومکانیکی و محاسبات و برآورد فاز اول ودوم ساختمان پروزه سازمان ادارات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با متراژ10000مترمربع (1394).کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سمت:کارشناس سیویل.

§         طراحی شهری خیابان جانبازان شهرزاهدان (1394).کارفرما: شهرداری زاهدان،سمت:کارشناس سیویل.

§         انجام خدمات مشاوره ای مطالعات و طراحی شهری محورمیانی شهرجدید بهارستان  (1394).کارفرما: شرکت عمران شهرجدید بهارستان، سمت: کارشناس سیویل.

§         طراحی نمای جداره بزرگراه امام علی (ع) تهران (1392- 1391). کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سمت: کارشناس سیویل.

 

 

1394 ـ تا کنون       

شرکت مهندسین مشاور محیط آب گستر                                                                              

سمت : کارشناس سیویل

§         طراحی شبکه آب و آبیاری فضای سبز شهر دماوند (1397-1398). کارفرما: شهرداری دماوند، سمت: کارشناس سیویل.

§         متره و برآورد شبکه جمع آوری آب های سطحی شهر دماوند (1397- 1398). کارفرما: شهرداری دماوند، سمت: کارشناس سیویل.

§         مطالعات پایه و تفصیلی شبکه جمع آوری آب های سطحی شهر دماوند (1397- 1398). کارفرما: شهرداری دماوند، سمت: کارشناس سیویل.

§         طراحی شبکه فاضلاب 50 روستا در زون 7 و 5 و 6 کشور (1397). سمت: کارشناس سیویل.

 

 

1394 ـ 1397         

شرکت مهندسین مشاور محیط آب گستر                                                                              

سمت : کارشناس سیویل

§         مطالعات تفصیلی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی منطقه 19 تهران (1397). کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، سمت: کارشناس سیویل.

§         مطالعات پایه شبکه جمع‌آوری آب های سطحی منطقه 5 تهران (1396). کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، سمت: کارشناس سیویل.

§         طراحی شبکه فاضلاب شهر پردیس فاز 11 حوزه 1، 2 و 3 (1396- 1397). کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پردیس، سمت: کارشناس سیویل.

§         طراحی شبکه فاضلاب مناطق توسعه شهر دزفول (بازنگری طرح) (1396). کارفرما: آبفای استان خوزستان، سمت: کارشناس سیویل.

§         تهیه اسناد مناقصه بانک توسعه اسلامی شهر فسا (1395). سمت: کارشناس سیویل.

§         طراحی شبکه فاضلاب شهر قدس کرج (بازنگری طرح) (1396). کارفرما: شهرها و شهرک‌های غرب استان تهران، سمت: کارشناس سیویل.

§         طراحی شبکه فاضلاب شهر صفادشت کرج (1395). کارفرما: شهرها و شهرک‌های غرب استان تهران، سمت: کارشناس سیویل.

§         مطالعات بازنگری شبکه جمع‌آوری فاضلاب در حال بهره‌برداری منطقه یک شهر تهران با استفاده از برنامه‌نویسی در نرم افزار ARCGIS  و تلفیق آن با نرم‌افزار SewerCAD و تهیه گزارش‌های مربوطه (1395). سمت: کارشناس سیویل.

§         طراحی شبکه فاضلاب شهرک مسکونی 20000 واحدی چیتگر تهران ZONE A, B (1395). کارفرما: موسسه بتاجا، سمت: کارشناس سیویل.

§         طراحی شبکه فاضلاب شهر رفسنجان ZONE A, ZONE E (1394-1395). کارفرما: آبفای کرمان، سمت: کارشناس سیویل.

§         طراحی شبکه فاضلاب شهرک زیتون کارمندی شهر اهواز (1394). کارفرما: آبفای اهواز، سمت: کارشناس سیویل.

§         طراحی شبکه فاضلاب بخشی از شهر پیشوا (1394). کارفرما: آبفای جنوب شرقی استان تهران، سمت: کارشناس سیویل.

 

1393 ـ 1394         

شرکت مهندسین مشاور الوند سامان گستر                                                                           

سمت: سرپرست اجرا

§         ساخت ضلع شرقی سازه مصلا (1393-1394). کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیاء، سمت: سرپرست اجرا.

 

1389 ـ 1390         

شرکت خانه عمران _ آزمایشگاه خاک                                                                               

سمت: سرپرست اجرا

§         ارزیابی آزمایش‌های خاکی جهت عملیات ساختمانی (1393-1394). کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیاء، سمت: سرپرست اجرا.

مقالات منتشرشده

ابراهیم‌پور رازکلا، سعید (1394) “ تخمین مشخصات امواج ناشی از باد در ناحیه ساحلی با تلفیق مدل‌های پارامتریک و عددی و هوشمند”.

توانمندی ها
آشنایی با قوانین و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور و نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، آئین‌نامه‌ها و نشریه‌ها …
مباحث جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی
طراحی شبکه مجاری اصلی و فرعی جمع‌آوری آب‌های سطحی
مباحث کنترل و مهار سیلاب
مباحث مهندسی و ساماندهی رودخانه
مباحث هیدرولیک رودخانه و دریا و هیدرولوژی
مباحث سازه‌های هیدرولیکی
مباحث جمع‌آوری شبکه فاضلاب شهری و روستایی
مباحث خط انتقال آب و فاضلاب
نرم‌افزارهایARC-GIS ، Autocad،Civil3d ،MATLAB ،Microsoft Office ،Fortran ،Visual Basic ،Macro Excel .
نرم‌افزار‌هاي آبی
Hec-Ras ، Hec- HMS، ASSA،FLOW3D ، ANSYS FLUENTT، WMS، SWAT، HEC-RAS5، SWMM، EPANET، WATERCAD،WATERGEMS،SEWERCAD ،SEWERGEMS ، CECAD، Traj و WS77.
نرم‌افزارهای سازه‌ای و خاکی
ABAQUS، ETABS، SAFEو .SAP
نرم‌افزار راه
LAND و MASSIR.