سالار یارمهدوی

سوابق تحصیلی

1392 1395       

دانشگاه علم و صنعت. دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری    

 

1386- 1390        

دانشگاه کردستان . دانشکده معماری و شهرسازی

کارشناسی شهرسازی

 

سوابق حرفه ای

1393 ـ تا کنون        

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر  

سمت: مدیر پروژه/ کارشناس طراحی شهری

§         طرح بازآفرینی شهری برای تعیین محدوده­های هدف شهر آمل (1397- 1398). کارفرما: معاونت بازآفرینی شهرداری زاهدان، سمت: مدیر پروژه.

§         طراحی شهری بلوار فردوسی شهر قم (1395- 1397). کارفرما: شهرداری قم، سمت: مدیر پروژه.

§         طرح امکان­سنجی الحاق اراضی و انفصال اراضی شهرک صنعتی شهر ورامین (1395- 1397). کارفرما: شهرداری ورامین، سمت: مدیر پروژه.

§         طرح تفصیلی حوزه میانی شرقی شهر مشهد (1393- 1397). کارفرما: شهرداری مشهد، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی شهری محور مصلی شهر مشهد (1393- 1395). کارفرما: شهرداری مشهد، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله سجادیه رضاییه شهر مشهد  (1394- 1395). کارفرما: شهرداری مشهد، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طراحی شهری محوری 75 متری شهر جدید شهریار (1393- 1395). کارفرما: شهرداری شهر جدید شهریار، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طرح تفصیلی شهر جدید شهریار (1393- 1395). کارفرما: شهرداری شهر جدید شهریار، سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         طرح تفصیلی شهر یزد (1393-1394). کارفرما: شهرداری شهر یزد، سمت: کارشناس طراحی شهری.

 

1392                    

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز فکرسازه میهن                                                                      

سمت : کارشناس طراحی شهری

§         طرح کاداسترینگ شبکه گازرسانی شهرستان همدان (1392) سمت: مسئول طرح.

§         طرح هادی روستای آغچه کند در شهرستان همدان (1392). سمت: کارشناس طراحی شهری.

§         آماده­سازی شهرک استادان شهر سنندج (1390) سمت: کارشناس طراحی شهری.

 

1388                   

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز پارس الگو                                                                  

سمت: کارشناس طراحی شهری

§         ارزیابی منظر شهر سنندج (1388) سمت: کارشناس طراحی شهری.

 

1387                   

شرکت ژیناب غرب کردستان                                                                  

سمت: کارشناس طراحی شهری

§         ارزیابی مشاغل مزاحم و کاربری صنعتی شهر کامیاران (1387) سمت: کارشناس طراحی شهری.

 

 

1392- 1394        

پروژه‌های شخصی                                                                                  

                                                                                                                            

§         آماده­سازی شهرک صنعتی خاوران.

§         طراحی نمای خیابان ابوذر شهر تهران.

 

مقالات منتشرشده

سالار یارمهدوی (1395) ترجمه “ تحلیل محیط های پیچیده به کمک تکنیک­های ANP و AHP“، نشر سروش دانش، تهران.

توانمندی ها
تسلط به نرم افزارهای AutoCAD، Office، GIS، Photoshop، Sketch up
تسلط کامل به زبان انگلیسی