رییس هیئت مدیره

رییس هیئت مدیره ساجد راست بین sajed.rastbin@gmail.com09122856404 شهرساز/ طراح شهر سوابق تحصیلی1390 – 1396           دانشگاه هنر اصفهان . دانشکده معماری و شهرسازی دکتری مرمت شهری و احیای بافت تاریخی   1387 – 1390         دانشگاه هنر اصفهان . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری سوابق حرفه ای1398 ـ تا کنون          شرکت … ادامه خواندن رییس هیئت مدیره